S. 2-75 Dossierfiche K. 50-1110

Wetsontwerp tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten
Philippe Monfils    Olivier de Clippele    Alain Destexhe    Alain Zenner   

kunstvoorwerp
belastingaftrek
cultuurgoed
belasting van natuurlijke personen
overdrachtsbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-75/1 2-75/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/9/1999
2-75/2 2-75/2 (PDF) Amendementen 17/1/2001
2-75/3 2-75/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/2001
2-75/4 2-75/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/2/2001
2-75/5 2-75/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/2/2001
K. 50-1110/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/2/2001
K. 50-1110/2 Amendementen 27/3/2001
K. 50-1110/3 Amendementen 24/4/2001
K. 50-1110/4 Verslag namens de commissie 8/5/2001
K. 50-1110/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2001
K. 50-1110/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 17/5/2001
2-75/6 2-75/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 18/5/2001
2-75/7 2-75/7 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/2001
2-75/8 2-75/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 31/5/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/9/1999   Indiening Doc. 2-75/1 2-75/1 (PDF)
9/12/1999   Inoverwegingneming
9/12/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/2/2001   Inschrijving op agenda
15/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-95 Hand. 2-95 (PDF)
15/2/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-95 Hand. 2-95 (PDF)
15/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 2-96 Hand. 2-96 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/12/1999   Verzending naar commissie
12/1/2000   Inschrijving op agenda
12/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Bodson
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Inleidende uiteenzetting
Indiener
25/10/2000   Bespreking
6/2/2001   Inschrijving op agenda
6/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
6/2/2001   Aanneming na amendering
6/2/2001   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-75/3 2-75/3 (PDF)
6/2/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-75/4 2-75/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/2/2001   Overzending Doc. K. 50-1110/1
8/5/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1110/4
17/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 16-18
17/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-15/o34)
Integraal verslag nr. 125, p. 23
Doc. K. 50-1110/6
17/5/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
18/5/2001   Overzending Doc. 2-75/6 2-75/6 (PDF)
18/5/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/5/2001   Inschrijving op agenda
31/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-119 Hand. 2-119 (PDF)
31/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-119 Hand. 2-119 (PDF)
18/5/2001   Verzending naar commissie
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
23/5/2001   Bespreking
23/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
23/5/2001   Aanneming zonder amendering
23/5/2001   Vertrouwen rapporteur
31/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging Doc. 2-75/8 2-75/8 (PDF)
7/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2001   Bekendmaking (23341-23343)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/2/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 12/1/2000, 25/10/2000, 6/2/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/5/2001
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/5/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/5/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/2/2001 60 14/5/2001
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 19/5/2001 15 5/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/6/2001 5/7/2001, blz 23341-23343