S. 2-1325 Dossierfiche K. 50-626

Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen
Servais Verherstraeten   Jo Vandeurzen   Tony Van Parys  

vergoeding
geweld
lichamelijk geweld
slachtoffer
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-626/1 Wetsvoorstel 3/5/2000
K. 50-626/2 Amendementen 7/6/2002
K. 50-626/3 Amendementen 27/6/2002
K. 50-626/4 Amendementen 16/7/2002
K. 50-626/5 Verslag namens de commissie 9/10/2002
K. 50-626/6 Tekst aangenomen door de commissie 9/10/2002
K. 50-626/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-1325/1 2-1325/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/11/2002
2-1325/2 2-1325/2 (PDF) Amendementen 27/11/2002
2-1325/3 2-1325/3 (PDF) Amendementen 3/12/2002
2-1325/4 2-1325/4 (PDF) Amendementen 10/12/2002
2-1325/5 2-1325/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
2-1325/6 2-1325/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/12/2002
2-1325/7 2-1325/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 9/1/2003
K. 50-626/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 10/1/2003
K. 50-626/9 Amendement 19/2/2003
K. 50-626/10 Verslag namens de commissie 4/3/2003
K. 50-626/11 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2003
K. 50-626/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/5/2000   Indiening Doc. K. 50-626/1
11/5/2000   Inoverwegingneming
9/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-626/5
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 19-22
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-0/o38)
Integraal verslag nr. 278, p. 42-43
Doc. K. 50-626/7
17/10/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/11/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 215.
Doc. 2-1325/1 2-1325/1 (PDF)
12/11/2002   Verzending naar commissie: Justitie
30/12/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o14) Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
Doc. 2-1325/7 2-1325/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/11/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
27/11/2002   Bespreking
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Bespreking
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
10/12/2002   Aanneming na amendering
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1325/5 2-1325/5 (PDF)
20/12/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1325/6 2-1325/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
9/1/2003   Overzending Doc. K. 50-626/8
4/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-625/10
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 5-6
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-0/o30)
Integraal verslag nr. 337, p. 80
Doc. K. 50-626/12
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28214-28217)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/1/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 27/11/2002, 3/12/2002, 10/12/2002, 20/12/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/10/2002 15 12/11/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 215.
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2002 60 27/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2003 22/5/2003, blz 28214-28217