S. 2-1008 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet
Vincent Van Quickenborne    Jean-Marie Dedecker   

herziening van de grondwet
hogere klasse

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1008/1 2-1008/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 15/1/2002
2-1008/2 2-1008/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2002   Indiening Doc. 2-1008/1 2-1008/1 (PDF)
17/1/2002   Inoverwegingneming
17/1/2002   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-286 Hand. 2-286 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/1/2002   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils, Ludwig Caluwť
26/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Inschrijving op agenda
28/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+11/-1/o2)
28/3/2003   Verwerping
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1008/2 2-1008/2 (PDF)
4/4/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/4/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verworpen 26/3/2003, 27/3/2003, 28/3/2003, 2/4/2003