S. 4-1187 Dossierfiche K. 52-1808

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid
Servais Verherstraeten   Daniel Bacquelaine   Thierry Giet   Bart Tommelein   Peter Vanvelthoven   Zoť Genot   Stefaan Van Hecke   Christian Brotcorne   Jan Jambon   Jean-Marie Dedecker  

financiering van een verkiezing
kandidaat
verkiezingspropaganda
partijfinanciering
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1808/1 Wetsvoorstel 12/2/2009
K. 52-1808/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/2/2009
4-1187/1 4-1187/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/3/2009
4-1187/2 4-1187/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/3/2009
4-1187/3 4-1187/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/3/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1808/1
12/2/2009   Inoverwegingneming
12/2/2009   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 82, p. 43-44
18/2/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/2/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 83, p. 69-70
19/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 83, p. 77
Doc. K. 52-1808/2
19/2/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/2/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/3/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1187/1 4-1187/1 (PDF)
2/3/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/3/2009   Inschrijving op agenda
5/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
Doc. 4-1187/3 4-1187/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2/3/2009   Verzending naar commissie
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils
3/3/2009   Bespreking
3/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
3/3/2009   Aanneming zonder amendering
3/3/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1187/2 4-1187/2 (PDF)
5/3/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2009   Bekendmaking (26007-26009)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/3/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/3/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/3/2009 15 16/3/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/3/2009 60 18/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/3/2009 7/4/2009, blz 26007-26009