S. 4-972 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
Philippe Mahoux    Philippe Monfils   

ongeboren vrucht
bio-ethiek
Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro
bevruchting in vitro
medische research
kunstmatige voortplanting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-972/1 4-972/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/10/2008
4-972/2 4-972/2 (PDF) Amendementen 1/4/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/10/2008   Indiening Doc. 4-972/1 4-972/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie / Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
1/4/2009   Inschrijving op agenda
1/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant
1/4/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/4/2009