Schriftelijke vragen van 4-5801 tot 4-5900

96 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-5801 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Weigering tot overwerken - Inzetten van taxi's - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4551
4-5802 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Vertragingen - Inzetten van taxi's - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4557
4-5803 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4571
4-5804 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4618
4-5805 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Zwartrijders - Inning van boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4655
4-5806 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fietsenstallingen - Diefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4728
4-5807 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4771
4-5808 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuwe uniformen - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4785
4-5809 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ecologisch bewustzijn - Minder gedrukte exemplaren van het jaarverslag - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4806
4-5810 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Frequente spoorwissels - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4807
4-5811 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Hasselt naar Brussel - Stiptheidsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 28/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4808
4-5812 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Oplopen van vertragingen in Aarschot - Frequentie en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 16/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4809
4-5813 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Regeerakkoord - Uitzendarbeid bij openbare besturen - Uitvoeringsbesluiten - Overleg met sociale partners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4810
4-5814 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Bijkomende baan - Verbod om deze te verrichten in de openbare sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 14/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4811
4-5815 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt - Inleggen van een bijkomende trein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4812
4-5816 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuw uniform - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4813
4-5817 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Postautomaten - Werking van de e-shop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 2/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4830
4-5818 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Verkoop van postzegels - Prijsverhoging bij afzonderlijke aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4831
4-5819 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Proefproject rond stilterijtuigen - Modaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4832
4-5820 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meetjesland - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4833
4-5821 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticketautomaten - Aantallen - Frequentie van pannes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4869
4-5822 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Promotietoer van Clouseau - Inzetten van een speciale trein - Logistieke ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4870
4-5823 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Leuven - Defecte ticketautomaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4871
4-5824 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Hasselt-Brussel - Vertraging van 13 oktober 2009 - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4872
4-5825 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Infrabel - Verstrekking van informatie over vertragingen - Klachten - Aantallen en opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4873
4-5826 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Verplichting de reizigers in te lichten over verstoord verkeer - Controle, aantal inbreuken en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4874
4-5827 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Klachtenbeleid - Personeel op de klachtendienst - Opvolging van de klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4875
4-5828 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 1/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4932
4-5829 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 29/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4933
4-5830 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4973
4-5831 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Verstoring treinverkeer - Opvangcentra
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4986
4-5832 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reparaties van treinen - Loodhoudende verf - Asbest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4998
4-5833 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - B-Mobility - Rol - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4999
4-5834 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen, spoorveranderingen, aansluitingen - Communicatie met de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5000
4-5835 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rijtuigen eerste klasse - Vaste plaats in het treinstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5001
4-5836 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sensibiliseringscampagne "Gelijkheid diversiteit" - Beleid ten opzichte van holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5002
4-5837 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Arrondissement Leuven - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5003
4-5838 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jaarverslag 2008 - Ontbreken van gegevens rond stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5004
4-5839 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers - Resultaten - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5005
4-5840 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5009
4-5841 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Viering van de verjaardag van de spoorweg en van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep - Voorziene acties - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5025
4-5842 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede bij Selor
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5040
4-5843 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Renovatie van het station Brussel Centraal - Perrons - Ontbreken van zitbanken - Ontbreken van een dienstregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5059
4-5844 Beke Wouter (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2656
4-5845 Lijnen Nele (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  IT-competitiviteit - Internationale rangschikking - Plaats van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2657
4-5846 Verwilghen Marc (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2664
4-5847 Beke Wouter (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Farmaceutische sector - Topberaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2668
4-5848 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetaansluiting - Hoge kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2815
4-5851 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische auteursrechtenorganisaties - Leenvergoeding - Verhoging en voorwaarden - Bibliotheken van instellingen van het onderwijs en onderzoek - Toepassing - Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) - Standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3429
4-5853 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kredietkaarten - Problematisch gebruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3478
4-5854 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Belgische leenregeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3479
4-5855 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3585
4-5857 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiele telefonie - Roaming - Tarieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3816
4-5858 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wapenhandel - Verslag - Voorlegging - Beschikbare informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3839
4-5859 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 %
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3978
4-5860 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4000
4-5861 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Merkeigenaren - Verbod internetverkoop - Merkproducten - Strijd tegen namaak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4013
4-5862 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4032
4-5863 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Niet actieve bevolkingsgroepen - Digitale kloof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4151
4-5864 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4176
4-5865 Verwilghen Marc (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4241
4-5866 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4277
4-5867 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Telefoonoperatoren - sms - Te hoge tarieven in BelgiŽ - Europese eisen - Respect
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4342
4-5868 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Begrotingsfondsen - Afschaffing - Non-actieve fondsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4346
4-5869 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Global Competitiveness Index - Zwakke score van BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4396
4-5870 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4429
4-5871 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepsysteem via sms - Gebruikers - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4444
4-5872 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepen via sms - Vorderingen van de werkgroep - Oplossingen op vlak van lokalisatie en financiering - Voorleggen van een wetsontwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4445
4-5873 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4491
4-5874 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Taskforce Kredietreclame - Controles - Processen-verbaal en boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4527
4-5875 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kredietbemiddelaars - Omzetting van de richtlijn van de Europese Unie 2008/48/EG betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4528
4-5876 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4542
4-5877 Destexhe Alain (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4547
4-5878 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4579
4-5879 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4583
4-5880 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4590
4-5881 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FOD Economie - Taalgebruik - Particulieren die in het Nederlandse taalgebied wonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4627
4-5882 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  GSM - Lokaliseren persoon op aanvraag - Telefoonfraude - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4650
4-5883 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4668
4-5884 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4674
4-5885 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten - Basis en doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4676
4-5886 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ - Basis en doelstellingen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4677
4-5887 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds kansspelen - Basis en doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4678
4-5888 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek - Basis - Doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4681
4-5889 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen - Basis en doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4682
4-5890 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Gsm - Facturen - Hoge prijzen in BelgiŽ - Tariefvermindering - Maatregelen - Belgisch Instituut van Post- en Telecommunicatiediensten - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4693
4-5891 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Contracten - Vervaldata - Alarmsysteem van Test-Aankoop - Toepassing op handelszaken - Samenwerking - Dwingend wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4695
4-5892 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4760
4-5893 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4772
4-5894 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4789
4-5895 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4795
4-5896 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europees REACH112-project - Toegang tot de noodhulpdiensten voor personen met een handicap - Niet-deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4835
4-5897 Somers Ann (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Warenhuizen - Eenmalige promotie-acties - Bedrieglijke reclame - Aantal klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4877
4-5898 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) - Dierproeven - Maatregelen voor vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4882
4-5899 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4891
4-5900 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Reclame - Gebruik van logo's, labels en pictogrammen - Duurzame ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4907