Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5836

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sensibiliseringscampagne "Gelijkheid diversiteit" - Beleid ten opzichte van holebi's

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
seksuele minderheid
bewustmaking van de burgers
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5002

Vraag nr. 4-5836 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de zomer van 2008 ging de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) van start met een interne sensibiliseringscampagne “ Gelijkheid diversiteit “. Onder het motto “ Verschillende mensen op hetzelfde spoor “ werd bijvoorbeeld een affichecampagne uitgewerkt.

Dergelijke campagnes zijn traditiegetrouw vaak gericht op de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en op allochtonen. Holebi’s op de werkvloer worden echter vaak vergeten.

1.Heeft de NMBS in zijn campagne “ Gelijkheid diversiteit “ ook acties ondernomen om holebi’s op de werkvloer te aanvaarden? Zo ja, welke?

2.Heeft de NMBS een beleid ontwikkeld teneinde discriminatie van holebi’s op de werkvloer te voorkomen?

3.Zal de NMBS in de nabije toekomst specifieke acties ten aanzien van holebi’s op de werkvloer ondernemen? Zo ja, welke en welke timing wordt gerespecteerd?