Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5802

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Vertragingen - Inzetten van taxi's - Kosten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
bestuurder
overuur
taxi

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4557

Vraag nr. 4-5802 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zowel de reizigers als de NMBS zelf zijn onlangs het slachtoffer geworden van een van de vertragingen. De laatste trein van Brussel naar Oostende van woensdag 16 op donderdag 17 september 2009 kwam een dik kwartier te laat aangereden, met als gevolg dat de treinbestuurder weigerde uit te rijden omdat hij anders de negen uren grens zou overschrijden. De reizigers werden per taxi naar hun bestemming gebracht op kosten van de NMBS. Volgens de spoorwegen is dit geen geldverspilling want er zijn ‘goede prijsafspraken’ gemaakt met de taxibedrijven.

1) Wat was de reden van de grote vertraging van de bewuste trein van woensdag 16 op donderdag 17 september 2009?

2) Hoeveel heeft het bewuste voorval met de trein Brussel-Oostende aan de NMBS gekost aan taxivergoedingen?

3) Hoe vaak heeft de NMBS in 2007, 2008 en de eerste negen maanden van dit jaar reeds taxi’s moeten inschakelen om reizigers naar hun bestemming te brengen?

4) Hoeveel heeft deze actie in de periode 2007 tot heden jaarlijks gekost aan de NMBS?

5) Welke concrete prijsafspraken heeft de NMBS gemaakt met de taxibedrijven?

6) Op welke manier worden taxibedrijven gekozen door de NMBS (aanbestedingen of andere) en hoe worden de prijsafspraken concreet gemaakt?