Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5841

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Viering van de verjaardag van de spoorweg en van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep - Voorziene acties - Budget

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
herdenkingsplechtigheid
handelspromotie

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5025

Vraag nr. 4-5841 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgend jaar viert de NMBS-Groep de 175ste verjaardag van de spoorweg in BelgiŽ. In het jongste jaarverslag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) wordt aangekondigd dat deze verjaardag, evenals de vijfde verjaardag van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep, ď†op gepaste wijze worden gevierd†ď.

1.Welke concrete initiatieven bereidt de NMBS-Groep voor om de 175ste verjaardag van de spoorweg in BelgiŽ en de vijfde verjaardag van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep te vieren?

2.Welk budget wordt gereserveerd voor deze initiatieven?

3.Zullen er ook specifieke acties worden ontwikkeld ten bate van de trouwe klanten van de NMBS, meer bepaald de mensen met een abonnement?

4.Zal de NMBS ook specifieke acties ontwikkelen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van volgend jaar? Zo ja, welke?

5.Welk budget wordt voor deze acties voorzien?