Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5025

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Viering van de verjaardag van de spoorweg en van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep - Voorziene acties - Budget

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
herdenkingsplechtigheid
handelspromotie

Chronologie

10/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5841

Vraag nr. 4-5025 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgend jaar viert de NMBS-Groep de 175ste verjaardag van de spoorweg in BelgiŽ. In het jongste jaarverslag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) wordt aangekondigd dat deze verjaardag, evenals de vijfde verjaardag van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep, ď†op gepaste wijze worden gevierd†ď.

1.Welke concrete initiatieven bereidt de NMBS-Groep voor om de 175ste verjaardag van de spoorweg in BelgiŽ en de vijfde verjaardag van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep te vieren?

2.Welk budget wordt gereserveerd voor deze initiatieven?

3.Zullen er ook specifieke acties worden ontwikkeld ten bate van de trouwe klanten van de NMBS, meer bepaald de mensen met een abonnement?

4.Zal de NMBS ook specifieke acties ontwikkelen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van volgend jaar? Zo ja, welke?

5.Welk budget wordt voor deze acties voorzien?