Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5003

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Arrondissement Leuven - Overzicht

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
overheidsinvestering

Chronologie

10/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5837

Vraag nr. 4-5003 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS investeerde in 2008 ten beloop van 200 miljoen euro in stations, parkings, informatisering en telecommunicatie en beveiliging. Ook dit en volgend jaar zijn heel wat investeringen gepland.

Voor het arrondissement Leuven kreeg ik graag een overzicht van alle geplande werken aan stations, parkings, informatisering en telecommunicatie en beveiliging, opgesplitst per station en het daarbij horende geraamde budget en de timing van de werken die dit en / of volgend jaar van start gaan of gegaan zijn.