Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5001

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rijtuigen eerste klasse - Vaste plaats in het treinstel

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer

Chronologie

10/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5835

Vraag nr. 4-5001 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reizigers die een vervoersbewijs voor eerste klasse kopen, beklagen zich regelmatig over de verschillende plaatsen waar de wagons met de eersteklasseplaatsen aan de trein worden gekoppeld. En en ander is erg verwarrend en wel uitgerekend voor een groep reizigers die bereid is om een fors supplement te betalen om comfortabel te reizen. Ook comfortabel opstappen lijkt ons hierbij inbegrepen te zijn. Overigens zou het ook handig zijn voor de reizigers in tweede klasse om te weten waar ze niet hoeven gaan te staan om kans te maken op een zitplaats. Vooral tijdens de spitsuren, waarin vaak overvolle treinen rijden, zou dit welgekomen informatie zijn.

1.Waarom voorziet de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geen vaste plaatsen voor wagons die reizigers in eerste klasse vervoeren?

2.Zal de geachte minister de NMBS de opdracht geven om deze kwestie te onderzoeken en een oplossing uit te werken waardoor wagons van eerste klasse zoveel mogelijk op vaste plaatsen aan treinen worden voorzien?

3.Waarom laat de NMBS na om te melden waar de eerste klasse-rijtuigen zich bevinden indien treinen in aantocht zijn naar het station?

4.Zal hij de NMBS de opdracht geven om de communicatie hierover in de toekomst te verduidelijken?