Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vereeck Lode" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
55-plussers - Werkzaamheidsgraad - Regionale vergelijking (6-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-565
Aanvullende personenbelasting (APB) - Inkohiering (6-426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-426
Academische Onderzoeksorganisatie voor beleidsondersteuning - ACROPOLIS (Academic Research Organisation for Policy Support) (6-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-681
Actieve beschikbaarheid van werkzoekenden - Controle - Federaal normatief kader - Aanpassing (6-762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-762
Administratieve vereenvoudiging - Netwerk van vereenvoudigingsambtenaren - Samenstelling - Werking - Resultaten - Partnerschappen met de deelstaten en de lokale besturen - Stand van zaken (6-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1558
Administratieve vereenvoudiging - Netwerk van vereenvoudigingsambtenaren - Samenstelling - Werking - Resultaten - Partnerschappen met de deelstaten en de lokale besturen - Stand van zaken (6-2079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2079
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-2069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2069
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-457
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-458
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-459
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-460
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-461
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-462
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-463
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-464
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-465
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-466
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-467
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-468
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-469
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-470
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-471
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-472
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-473
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-474
Auteursrechten - Fiscaliteit - Freelancejournalisten (6-897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-897
Begroting 2015 - Niet-recurrente ontvangsten - Impact op de ontvangsten van de regionale overheden (6-249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-249
Belgian Internet Service Center - Elektronische handel - Toepassing van de btw - Frauduleuze handel - Controle - Keurmerk voor webwinkels (6-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-185
Belgian Internet Service Center - Elektronische handel - Toepassing van de btw - Frauduleuze handel - Controle - Keurmerk voor webwinkels (6-186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-186
Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid (BIVV) - Overdracht van het personeel naar de Gewesten - Bevoegdheden keuringsstations - Samenwerkingsakkoord over sensibiliseringsacties (6-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-108
Belgisch ondernemingsklimaat - Statuut student-ondernemer (6-354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-354
Belgisch ondernemingsklimaat - Statuut student-ondernemer (6-355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-355
Belgisch ondernemingsklimaat - Statuut student-ondernemer (6-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-356
Belgisch ondernemingsklimaat - Student-ondernemer - Sociaal statuut - Verbetering - Maatregelen - Inkomensgrens - Verhoging (6-214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-214
Belgisch ontwikkelingsbeleid - Hervorming - Samenwerking tussen de verschillende actoren (6-684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-684
Belgische begroting - Indiening bij de Europese Commissie - Overleg tussen de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen - Entiteit II - Bindende bepalingen - Sancties (6-184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-184
Belgische doctoraathouders - CarriŤre-uitbouw - Beleid in BelgiŽ (6-1877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1877
Belgische doctoraathouders - CarriŤre-uitbouw - Beleid in BelgiŽ (6-2093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2093
BelgiŽ - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport (6-1887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1887
BelgiŽ - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport (6-2095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2095
BelgiŽ - Productiviteitsgroei - Studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (6-1826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1826
BelgiŽ - Werkzaamheidsgraad (6-1827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1827
BelgiŽ - Werkzaamheidsgraad (6-1828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1828
Belnet - Activiteiten op markten waarop ook privaatrechtelijke actoren actief zijn - Gescheiden boekhouding - Strijd met de Europese Transparantierichtlijn - Het verzekeren van een loyale concurrentie (6-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-872
Belnet - Activiteiten op markten waarop ook privaatrechtelijke actoren actief zijn - Gescheiden boekhouding - Strijd met de Europese Transparantierichtlijn - Het verzekeren van een loyale concurrentie (6-896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-896
Belspo - Jaarlijkse federale budgettaire overheidskredieten voor onderzoek en ontwikkeling (BOKOO) - Aantal ambtenaren - Buitenlandse studenten in BelgiŽ - Cijfers - Uitgegeven middelen in WalloniŽ en Vlaanderen (6-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-624
Bijen in nood - Impact op de economie (6-1831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1831
Bijen in nood - Impact op de economie (6-1832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1832
Bijen in nood - Impact op de economie (6-1833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1833
Blockchain - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Studie - B-Hive (6-1883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1883
Blockchain - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Studie - B-Hive (6-2094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2094
Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken (6-1876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   dossier afgesloten
SV 6-1876
Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken (6-2091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2091
Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken (6-2092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2092
Bpost - Late leveringen - AbsenteÔsme (6-1878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1878
Buitenlands beleid - Vertegenwoordiging in de Europese Unie (6-475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-475
Civiele Bescherming - Spreiding van werking - Provincies - Personeel - Interventies - Investeringskredieten (6-218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-218
Compressed natural gas (CNG)-installaties - Licenties - Cijfers - Voorwaarden - Wettelijke bepalingen - Automerken die over een licentie beschikken - Milieuvoordelen en -nadelen van CNG als brandstof voor voertuigen (6-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-623
Cyberveiligheid - Cyberstrategie - Spionagesoftware Regin - Overleg - Maatregelen (6-245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-245
Cyberveiligheid - Cyberstrategie - Spionagesoftware Regin - Overleg - Maatregelen (6-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-246
Detailhandel in BelgiŽ, Nederland en Luxemburg - Territoriale leveringsbeperkingen - Benelux-studie (6-1889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1889
Digitale technologie - Maatschappelijke voordelen - Initiatieven - Overleg met de Gewesten - Opportuniteiten binnen de overheidsdiensten (6-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-482
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 (6-245)      
  Bespreking
6-14
p. 81-89 6-14 p. 81-89 (PDF)
   Besparingen
6-14
p. 84 6-14 p. 84 (PDF)
  6-14
p. 83 6-14 p. 83 (PDF)
Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief (6-2072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2072
Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief (6-784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-784
E-voertuigen - Europese richtlijn 2014/94 van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - Omzettingsprocedure - Nationaal beleidskader - Stand van zaken (6-974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-974
EU-Ministerraad - Vertegenwoordiging van BelgiŽ - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten - Herziening - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - Werkgroep - Werkzaamheden - Nieuwe toerbeurtregeling (6-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-215
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Lode Vereeck, gecoŲpteerd senator
6-2
p. 7 6-2 p. 7 (PDF)
Elektrische mobiliteit - CoŲrdinatie laadpalen - Ontwerp nationaal masterplan - EV Steering Group (6-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-476
Elektrische wagens - Laadpunten - CoŲrdinatie (6-1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1
Elektrische wagens - Laadpunten - CoŲrdinatie (6-2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2
Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data (6-799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-799
Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data (6-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-800
Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data (6-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-801
Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data (6-885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-885
Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data (6-886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-886
Energienorm - Uitvaardiging - Uitvoering - Bespreking met de deelstaten - Stand van zaken (6-1466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1466
Erkenning staten - Bevoegdheid en procedure (6-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-688
Europees Octrooi Bureau (EOB) - Sociaal klimaat - Raad van bestuur - Houding van de Belgische vertegenwoordiger (6-1125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1125
Europees mededingingsbeleid - Boetes - Cijfers - Inkomsten - Inschrijving in de federale begroting - Bestemming van de bedragen - Staatssteun - Legitimiteit - Overtredingen - Aantal - Bedragen (6-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1772
Europese Commissie (EC) - Voorstel tot invoering van een tijdelijke omzetbelasting voor digitale dienstverleners (ę†digitaks†Ľ) - Invoering - Voordelen en nadelen - Belgisch standpunt (6-1865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1865
Europese Commissie (EC) - Voorstel tot invoering van een tijdelijke omzetbelasting voor digitale dienstverleners (ę†digitaks†Ľ) - Invoering - Voordelen en nadelen - Belgisch standpunt (6-2090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2090
Europese Infrastructuurrichtlijn - Publieke oplaadpunten - Gemengde werkgroep Energie en Transport (6-129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-129
Europese infrastructuurrichtlijn - Omzetting - Gemengde ENOVER-Transport werkgroep (6-477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-477
Europese klimaat- en energiedoelstellingen 2020 - Inspanningsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten - Burden sharing-gesprekken - Samenwerkingsakkoord - Uitstoot van broeikasgassen - Maatregelen (6-59)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-59
Excess profit rulings - Procedure - Cijfers - Vernietiging door de Europese Commissie - Mogelijk aansprakelijkheid van de Belgische overheid - Mogelijke schadeclaims tegen de Belgische Staat - Positie van BelgiŽ (6-821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-821
Expertisecentrum economische impactanalyse - Oprichting (6-387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-387
Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2015-2019 - Opmaak - Uitvoering - Stand van zaken - Federaal Actieplan 2012-2015 - Evaluatie - Vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven - Resultaten (6-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1559
Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2015-2019 - Opmaak - Uitvoering - Stand van zaken - Federaal Actieplan 2012-2015 - Evaluatie - Vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven - Resultaten (6-2080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2080
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie Lokale veiligheids- en preventieplannen - Ondersteuning - Toelagen aan steden en gemeenten (6-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-220
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Decentrale spreiding - Provincies - Personeelsbestand - Personeelskosten (6-223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-223
Federale Overheidsdienst Justitie - Decentrale spreiding - Investeringskredieten per provincie - Rechtbanken en penitentiaire instellingen - Bouw en aankoop van gebouwen - Onderhoud en renovatie - Personeelsleden en personeelskosten (6-217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-217
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Decentrale spreiding - Toelagen aan verenigingen, instellingen, ondernemingen en lokale overheden (6-222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-222
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Territoriale spreiding - Provincies - Investeringskredieten - Operationele kredieten - Ambtenaren - Personeelskosten (6-216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-216
Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie - Decentrale spreiding - Provincies - Ambtenaren - Personeelskosten - Aantal opleidingen - Aantal deelnemers aan opleidingen (6-224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-224
Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing (6-105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-105
Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing (6-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-106
Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing (6-2068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2068
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-19)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-19
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-20
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-21)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-21
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-22)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-22
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-23)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-23
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-24)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-24
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-25)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-25
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-26)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-26
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-27)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-27
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-28)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-28
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-29)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-29
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-30
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-31)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-31
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-32)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-32
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-33)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-33
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-34)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-34
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-35)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-35
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-36)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-36
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-2067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2067
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-69)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-69
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-70)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-70
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-71)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-71
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-72)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-72
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-73)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-73
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-74)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-74
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-75)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-75
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-76)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-76
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-77
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-78)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-78
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-79)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-79
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-80)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-80
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-81)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-81
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-82)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-82
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-83)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-83
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-84)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-84
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-85)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-85
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-86)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-86
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-100
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-101
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-102
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-103
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-104
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-87)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-87
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-88)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-88
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-89)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-89
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-90)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-90
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-91)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-91
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-92)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-92
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-93)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-93
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-94)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-94
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-95)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-95
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-96)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-96
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-97)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-97
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-98)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-98
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-99)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-99
Federale politie - Territoriale werking - Provincies - Personeel - Interventies - Middelen (6-219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-219
Fiscale " non bis in idem " principe - Geval van de regionale en gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting - Mogelijk ongrondwettelijkheid - Andere eventuele betrokkene belastingen (6-825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-825
Fiscale ę†non bis in idem†Ľ-principe - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leegstandstaks - Voorrang van de federale belasting op gewestelijk of lokale belasting - Afschaffing van de regionale belasting (6-1465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1465
Fiscale ę†non bis in idem†Ľ-principe - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leegstandstaks - Voorrang van de federale belasting op gewestelijk of lokale belasting - Afschaffing van de regionale belasting (6-2078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2078
Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden (6-1983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1983
Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden (6-1984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1984
Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden (6-1985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1985
Gebruik van plastiek bekertjes in de koffiekamer van de Senaat      
  6-34
p. 31 6-34 p. 31 (PDF)
Gemeenschapsdienst - Overleg met de Gewesten - Uitwerking (6-388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-388
Gemeenschapsdienst - Uitwerking federaal kader (6-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-643
Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties (6-1726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1726
Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties (6-1727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1727
Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties (6-2081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2081
Ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten - Bestrijding - Overleg met de betrokken sectoren - Denkopdracht van de administraties - Resultaat - Concrete acties - Evaluatie (6-61)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-61
Ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten - Bestrijding - Overleg met de betrokken sectoren - Denkopdracht van de administraties - Resultaat - Concrete acties - Evaluatie (6-62)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-62
Ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten - Bestrijding - Overleg met de betrokken sectoren - Denkopdracht van de administraties - Resultaat - Concrete acties - Evaluatie (6-63)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-63
Ingroei- of lanceerbanen voor jongeren - Uitgroeibanen voor ouderen (6-682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-682
Innovatie - Innovatieve bestedingen - Interfederaal Plan voor Onderzoek en Innovatie - Barcelona-norm (6-248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-248
Innovation Union Scoreboard - BelgiŽ - Terugval - Maatregelen (6-671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-671
Innovation Union Scoreboard - Onderzoek en innovatie - Samenwerking en medewerking - Inventaris van de Commissie Internationale Samenwerking (CIS) (6-785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-785
Internationale investeringen - Samenwerkingsmechanismen - Dynamisering (6-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-452
Internationale investeringen - Samenwerkingsmechanismen - Dynamisering (6-453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-453
Internet of Things (IoT) - Opkomst - Rol van BelgiŽ - Beleid (6-357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-357
Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken (6-1036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1036
Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken (6-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2075
Jeugdwerkloosheid - Initiatieven (6-422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-422
Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen (6-1959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1959
Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen (6-1960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1960
MYRRHA-project - Tussentijdse evaluatie - Conclusies - Advies van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Financiering van het project - Mogelijkheden van hertewerkstelling van werknemers van Ford Genk - Overleg met het Vlaamse Gewest (6-55)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-55
Ministerie van Landsverdediging - Territoriale spreiding - Aantal tewerkgestelde militairen per provincie - Personeelskosten (6-225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-225
Moratoire intresten - Cijfers - Ambtshalve uitbetaling - Aanbeveling van de federale Ombudsman - Maatregelen - Informatie van de belastingplichtigen over de moratoire intresten (6-60)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-60
NMBS - Sluiting van overwegen - Provincie Limburg - Engagementen van NMBS-Groep en Infrabel - De Lijn - Spartacusproject - Geplande werken - Kostprijs - Verdeling (6-401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-401
Nationale Bank van BelgiŽ - Dividend 2017 (6-1829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1829
Nationale Bank van BelgiŽ - Dividend 2017 (6-2083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2083
Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling (6-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-971
Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en BelgiŽ (6-1037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1037
Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en BelgiŽ (6-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2076
Nederlandstalige rechtbank van koophandel - Werkingsverslag 2017 - Ziekteverzuim - Eenheidsrechtbank - Proefproject (6-1825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1825
Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid (6-1896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1896
Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid (6-2096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2096
Nieuw rijbewijs - Aflevering - Mercuriusdatabank (6-1752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1752
Nieuw rijbewijs - Aflevering - Mercuriusdatabank (6-1753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1753
Nieuwe gevangenis te Leopoldsburg - Tijdspad - Procedure - Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat 2013-2019 (SALK) (6-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-427
Onderzoek en ontwikkeling (O&O) van ondernemingen in BelgiŽ - Tweede evaluatie van de overheidssteun door het Federaal Planbureau - Resultaten - Beleidsacties (6-706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-706
Ontslag - Motivering door de werkgever - Termijn - Verschil tussen ontslag bij dringende reden en bij niet-dringende reden - Rechtsonzekerheid - Betwistingen - Aantal (6-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1977
Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing (6-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2070
Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing (6-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-694
Opleiding op de werkvloer - Federaal toegestaan cumulbedrag (6-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1888
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden (6-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-831
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden (6-832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-832
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden (6-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-833
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden (6-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-841
Ouderen en senioren - Strategische Adviesraad voor ouderen - Dotaties (6-250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-250
Ouderen en senioren - Strategische Adviesraad voor ouderen - Dotaties (6-251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-251
Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid - Jongerenstages in de onderneming - Interfederaal kader - Overleg tussen de sociale partners en de gemeenschappen (6-56)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-56
Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid van 29 november 2013 - Samenwerkingsovereenkomst over de steunmaatregelen - Steunzone provincie Limburg - Voorwaarden van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 (6-57)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-57
Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid van 29 november 2013 - Samenwerkingsovereenkomst over de steunmaatregelen - Steunzone provincie Limburg - Voorwaarden van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 (6-58)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-58
Positieve acties tegenover kansengroepen - Voorwaarden - Goedkeuring - Doelstelling - Gebrek aan verplichting of quota - FinanciŽle of fiscale voordelen voor werkgever (6-1978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1978
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-37)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-37
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-38)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-38
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-39)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-39
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-40
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-41)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-41
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-42)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-42
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-43)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-43
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-44
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-45)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-45
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-46)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-46
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-47)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-47
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-48)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-48
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-49)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-49
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-50)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-50
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-51)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-51
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-52)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-52
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-53)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-53
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-54)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-54
Radicalisering - SyriŽgangers - Schrapping uit het bevolkingsregister - Informatie-uitwisseling - Gewestelijke expertencel - Samenwerking (6-580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-580
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   vraag ingetrokken
SV 6-111
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   vraag ingetrokken
SV 6-112
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   vraag ingetrokken
SV 6-113
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   vraag ingetrokken
SV 6-114
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   vraag ingetrokken
SV 6-115
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   vraag ingetrokken
SV 6-116
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   vraag ingetrokken
SV 6-117
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   vraag ingetrokken
SV 6-118
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   vraag ingetrokken
SV 6-119
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   vraag ingetrokken
SV 6-120
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   vraag ingetrokken
SV 6-121
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   vraag ingetrokken
SV 6-122
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   vraag ingetrokken
SV 6-123
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   vraag ingetrokken
SV 6-124
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   vraag ingetrokken
SV 6-125
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   vraag ingetrokken
SV 6-126
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   vraag ingetrokken
SV 6-127
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   vraag ingetrokken
SV 6-128
Regie der gebouwen - Decentrale spreiding - Investeringskredieten voor aankoop, bouw en renovatie van gebouwen - Middelen voor onderhoud en renovatie van gebouwen (6-221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-221
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg (6-1042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1042
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg (6-1043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1043
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg (6-1066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1066
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg (6-2077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2077
Rol van de Senaat - Nut van de informatieverslagen - Confederalisme      
  6-35
p. 26-30 6-35 p. 26-30 (PDF)
Ruimtemijnbouw - Space mining - Ambities van BelgiŽ (6-1824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1824
Ruimtemijnbouw - Space mining - Ambities van BelgiŽ (6-2082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2082
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1847
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1848
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1849
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1850
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1851
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1852
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1853
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1854
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1855
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1856
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1857
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1858
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1859
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1860
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1861
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1862
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1863
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1864
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-2085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2085
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-2086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2086
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-2087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2087
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-2088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2088
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-2089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2089
Startbanenstelsel - Jongerenverplichting - Evaluatie - Resultaten - Bijsturing (6-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-247
Statutaire ambtenaren - Federale en interfederale (externe) mobiliteit - Cijfers (6-947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-947
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Hervorming - Werknemers Ford Genk - Uitstapregeling (6-424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-424
Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) - Federaal luik - Monitoring (6-645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-645
Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) - Federaal luik - Monitoring (6-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-646
Studie Europese Commissie - Mislopen btw-inkomsten - Btw-kloof - Maatregelen (6-187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-187
Tax shift - Uitwerking voorstel - Stand van zaken (6-481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-481
Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses (6-2074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2074
Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses (6-849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-849
Tax-On-Web - Vooraf ingevulde aangifte - Belastingplichtigen die in aanmerking komt - Selectie - Criteria - Cijfers - Wijzigingen en fouten in de vooraf ingevulde aangifte - Aangepaste codes - Evolutie van het aantal e-aangiftes (6-1961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1961
Tax-On-Web - Vooraf ingevulde aangifte - Belastingplichtigen die in aanmerking komt - Selectie - Criteria - Cijfers - Wijzigingen en fouten in de vooraf ingevulde aangifte - Aangepaste codes - Evolutie van het aantal e-aangiftes (6-2097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2097
Telewerk - Stimuleren in de privťsector - Federale acties en maatregelen - Aparte codering in de loonadministratie - Mogelijke aanpassing van de wetgeving (6-2001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-2001
Tijdens het debat over drie resoluties betreffende de Palestijnse kwestie ontstaat er een debat over de bevoegdheid van de Senaat terzake na de zesde staatshervorming      
  6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing (6-2073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2073
Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing (6-834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-834
Verslag over de radicalisering in BelgiŽ (Beroepsgeheim - CoŲrdinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeŽn en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in BelgiŽ verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cťcile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heren Christophe Bastin, Philippe Henry, Jan Peumans en Lode Vereeck en de dames Karin Brouwers, Valťrie De Bue, Anne Lambelin en Katia Segers
6-201/2
p. 1-117 6-201/2 p. 1-117 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Vťronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-391/2)
6-41
p. 24-48 6-41 p. 24-48 (PDF)
  6-41
p. 20-22 6-41 p. 20-22 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valťrie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-320/1)
6-27
p. 8-14 6-27 p. 8-14 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-320/2) en de aanbevelingen (6-320/3)
6-35
p. 7-32 6-35 p. 7-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prťvot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Martine Taelman, Valťrie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prťvot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Andries Gryffroy, Philippe Henry, Lode Vereeck en Johan Verstreken en de dames Christie Morreale, GŁler Turan en Vťronique Waroux
6-253/2
p. 1-280 6-253/2 p. 1-280 (PDF)
Vluchtelingen - Alleenstaande mannen - Aankomst in BelgiŽ (6-2071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2071
Vluchtelingen - Alleenstaande mannen - Aankomst in BelgiŽ (6-730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-730
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat om het mogelijk te maken dat leden van deelstaatparlementen deelnemen aan commissievergaderingen in de Senaat (6-193)      
  Voorstel van de heer Lode Vereeck
6-193/1
p. 1-2 6-193/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun (6-41)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de officiŽle erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ (6-210)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in BelgiŽ) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in BelgiŽ (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geÔntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (6-125)      
  Amendementen nrs 5 tot 9 van mevrouw Ann Brusseel en de heer Lode Vereeck
6-125/2
p. 5-7 6-125/2 p. 5-7 (PDF)
  Bespreking
6-29
p. 4-18 6-29 p. 4-18 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Bespreking
6-34
p. 14-33 6-34 p. 14-33 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen (Er wordt een beroep gedaan op privťactoren die bereid zijn te investeren in zorgpreventieprojecten) (6-310)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck en Jean-Paul Wahl
6-310/1
p. 1-17 6-310/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (6-271)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux en de dames Anne Brusseel en Martine Taelman
6-271/1
p. 1-14 6-271/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door BelgiŽ (6-145)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk I, afdeling II, van de Grondwet, om de benaming "Senaat" te vervangen door de benaming "Kamer der deelstaten" (6-209)      
  Voorstel van de heer Lode Vereeck
6-209/1
p. 1-4 6-209/1 p. 1-4 (PDF)
Vrij verkeer van personen - Burgers van de Europese Unie - Inschrijving in een Belgische gemeente - Cijfers - Controle (6-2000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-2000
Vrij verkeer van personen - Burgers van de Europese Unie - Inschrijving in een Belgische gemeente - Cijfers - Controle (6-2098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2098
Wapenwet - Centraal Wapenregister - Cijfers (6-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-110
Wapenwet - Centraal Wapenregister - Cijfers (6-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-599
Werkzoekenden - Actieve beschikbaarheid - Controle - Regelgeving - Federaal normatief kader - Aanpassing (6-480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-480
Woningen in eigendom van rechtspersonen - Verlaging van het belastingtarief (6-1830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1830
Woningen in eigendom van rechtspersonen - Verlaging van het belastingtarief (6-2084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2084
Zesde Staatshervorming - Arbeidsmarktbeleid - Technisch kader (6-386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-386
Zesde Staatshervorming - Federaal wetenschapsbeleid - Communautisering - Gevolgen voor het fundamenteel onderzoek - Interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Overleg met de Gemeenschappen - Samenwerking tussen onderzoekers in BelgiŽ (6-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-109
e-Health-platform - Ontwikkeling - Actieplan e-Gezondheidszorg - Gebruik van e-Health door de deelstaten - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken (6-400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-400
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999