Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-126

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 3 november 2014

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht

ministerie
automobiel
wagenpark
elektrisch voertuig
minder vervuilend voertuig
overheidsadministratie
overheidsbedrijf
verontreiniging door auto's
ecologische voetafdruk

Chronologie

3/11/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014)
25/11/2014Intrekking vraag

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-118
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-119
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-120
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-121
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-122
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-123
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-128

Vraag nr. 6-126 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Regeerakkoord stellen de leden van de federale regering: "Het is cruciaal dat ons wagenpark de komende jaren drastisch vergroent. Daarom geeft de Regering er de voorkeur aan dat de nieuwe dienstvoertuigen van alle federale overheidsdiensten en instellingen elektrisch, hybride of CNG zijn".

De ministers en staatssecretarissen beschikken zelf ook over een wagen om zich te verplaatsen voor hun dienstverplichtingen. Met de keuze van de dienstwagens bepalen zij mee het kostenplaatje en de ecologische voetafdruk van het wagenpark van de federale overheid.

Ik heb volgende vragen.

1) Hoeveel wagens binnen de federale overheidsdiensten en/of de autonome overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen:

a) werden er tussen december 2012 en heden vervangen door respectievelijk een elektrisch voertuig, een (plug-in) hybride voertuig, een CNG-voertuig of een voertuig op fossiele brandstoffen (benzine, diesel)? Graag een overzicht per federale overheidsdienst en/of autonoom overheidsbedrijf, met telkens de vermelding van het type van de wagen(s) die vervangen werd(en) en het type van het (de) nieuwe voertuig(en).

b) zullen in de periode 2014-2019 vervangen worden door respectievelijk een elektrisch voertuig, een (plug-in) hybride voertuig, een CNG-voertuig of een voertuig op fossiele brandstoffen (benzine, diesel) Graag een overzicht per federale overheidsdienst en/of autonoom overheidsbedrijf, met telkens de vermelding van het type van de wagen(s) die vervangen wordt(en) en het type van het (de) nieuwe voertuig(en).

2) Over hoeveel wagens beschikken de diensten (FOD, POD), instellingen en organisaties die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel hiervan zijn elektrisch, hybride of CNG?

3) Kunt u voor alle diensten (FOD, POD), instellingen en organisaties die behoren tot uw beleidsdomeinen een overzicht geven van de maatregelen die worden genomen om te komen tot een groener en meer ecologisch wagenpark, alsook een toelichting omtrent de aanpak en de beoogde doelstellingen?

4) Over hoeveel dienstwagens beschikt uw kabinet? Graag een overzicht van de wagens met per wagen het type motor (benzine, diesel, elektrisch, hybride of CNG) en de maandelijkse leasekosten.

5) Over welke dienstwagen beschikt u om u zelf te verplaatsen? Betreft het:

a) een nieuwe wagen of werd deze overgenomen van een voorganger;

b) een wagen die wordt geleased en zo ja, hoeveel bedraagt het maandelijkse leasebedrag;

c) een wagen met een benzine, diesel-, elektrische-, hybride motor of een CNG-voertuig.