Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-102

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 3 november 2014

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale overheid - Uitstaande facturen

facturering
betaling
ministerie
overheidsadministratie
betalingstermijn
officiŽle statistiek
overheidssteun

Chronologie

3/11/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014)
9/12/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-87
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-88
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-89
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-90
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-91
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-92
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-97
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-98
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-99
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-104

Vraag nr. 6-102 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale overheid heeft wat betreft het betalen van haar facturen een voorbeeldfunctie te vervullen. Achter elke uitstaande factuur bevindt zich immers een bedrijf dat wacht op een tegenprestatie, een vergoeding, in ruil voor de goederen of diensten die aan de federale overheid werden geleverd. Bij laattijdige betalingen is de federale overheid bovendien verplicht tot het betalen van verwijlintresten, hetgeen niet getuigt van een efficiŽnt bestuur.

Ik heb volgende vragen met betrekking tot de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten, instellingen en organisaties die onder de bevoegdheden van de geachte minister/ geachte staatssecretaris ressorteren:

1) a) Hoeveel facturen stonden er op 1 januari 2014 open?

b) Hoeveel bedroeg op 1 januari 2014 de totale som aan openstaande facturen voor het jaar 2013? Graag een opsplitsing tussen schuldvorderingen en subsidies.

c) Wat was in 2013 de gemiddelde duur van overschrijding van de betaaldatum?

2) a) Hoeveel bedraagt op dit moment het aantal uitstaande facturen (schuldvorderingen en subsidies) die nog niet betaald zijn, maar waarvan de wettelijke betaaltermijn op heden reeds is overschreden? Graag een opsplitsing tussen schuldvorderingen en subsidies.

b) Wat is het bedrag aan schuldvorderingen en subsidies dat de uitstaande facturen thans vertegenwoordigen?

c) Wat is de gemiddelde overschrijdingstermijn van de wettelijke betaaltermijn van de facturen uit deelvraag 2a? Graag een opsplitsing tussen schuldvorderingen en subsidies.

d) Hoe evalueert de geachte minister/ de geachte staatssecretaris deze cijfers in vergelijking met het aantal openstaande facturen en het hierdoor vertegenwoordigde bedrag in voorgaande jaren?

Antwoord ontvangen op 9 december 2014 :

Voor antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord van de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, die bevoegd is in deze materie en aan wie u dezelfde vraag hebt gesteld.