Wetgevende werkzaamheden (Legislatuur 2007-2010)

Wetsvoorstellen

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Ingediend door senatoren 194 406 228 125
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 2 2 -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 25 22 8
Aangenomen na amendering in tweede behandeling in de Senaat - 4 7 6
Niet in overweging genomen - - - -
Verworpen in de Senaat - - - 2
Verworpen door de Kamer - - - -
Ingetrokken - 1 7 1
Vervallen - 24 10 18
Voorgelegd ter bekrachtiging - 10 20 17

Wetsontwerpen

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Ingediend door de regering - 62 28 9
Overgezonden door de Kamer - 40 77 89
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 1 2 -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 54 74 66
Aangenomen na amendering van de Kamer in 2de behandeling in de Senaat - - 1 -
Verworpen - - - -
Ingetrokken - - - -
Vervallen - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 74 114 109

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Wetsontwerpen (regering) - 62 28 9
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - -
Aangenomen (in 1ste behandeling in de Senaat) en overgezonden aan de Kamer - 29 40 12
Geamendeerd door de Kamer - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - -
Verworpen - - - -
Ingetrokken - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 36 43 14
Vervallen - - - -

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Wetsvoorstellen (senatoren) 20 42 29 14
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - 2 -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 6 8 1
Geamendeerd door de Kamer - 1 3 3
Aangenomen na amendering door de Kamer - 1 3 3
Niet in overweging genomen - - - -
Verworpen in de Senaat - - - -
Verworpen door de Kamer - - - -
Ingetrokken - - - -
Vervallen - 2 4 -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 1 6 8

Art. 77 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Overgezonden door de Kamer - 9 15 21
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - 2 -
Ongewijzigd aangenomen - 7 12 17
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 1 - 2
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - 1 1 -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - 1 -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - 1 -
Verworpen - - - -
Ingetrokken - - - -
Vervallen - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 8 14 21

Art. 81 - Initiatief in de Senaat

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Wetsvoorstellen (senatoren) 174 364 199 111
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 2 - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 19 14 7
Geamendeerd door de Kamer - 3 5 2
Aangenomen na amendering door de Kamer - 3 4 3
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - 1 1
Niet in overweging genomen - - - -
Verworpen in de Senaat - - - 2
Verworpen door de Kamer - - - -
Ingetrokken - 1 7 1
Vervallen - 22 6 18
Voorgelegd ter bekrachtiging - 9 14 9

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Overgezonden door de Kamer - 31 62 68
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 1 - -
Niet-geŽvoceerd - 8 27 31
GeŽvoceerd - 22 32 37
Beslissing tot niet-amendering - 17 20 29
Onderzoekstermijn verstreken - - - -
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - - 2 6
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - - 1
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - -
Vervallen - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 30 57 74

Evocatie : detail

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.