Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Vervallen - 2007-2008

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Vervallen

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen 13/5/2008
S. 4-320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen 29/5/2008