Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 2009-2010

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1357 Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 21/1/2010
S. 4-1392 Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 19/11/2009
S. 4-1409 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 6/5/2010
S. 4-1411 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen 19/11/2009
S. 4-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 10/12/2009
S. 4-1521 Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 6/5/2010