Wetsvoorstellen - Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 2007-2008

Dit zijn alle wetsvoorstellen (met inbegrip van voorstellen van bijzondere wet) door senatoren ingediend in de Senaat en tijdens de opgegeven zitting in de Kamer uit caduciteit ontheven.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 52-1261 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering 16/6/2008
S. 4-1152 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten 16/6/2008