Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 2008-2009

Dit zijn alle wetsvoorstellen Art. 77 (met inbegrip van voorstellen van bijzondere wet) door senatoren ingediend in de Senaat en tijdens de opgegeven zitting in de Kamer uit caduciteit ontheven.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 52-1938 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 3/4/2009
K. 52-1939 Wetsontwerp tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 3/4/2009