Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 2009-2010

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Aangenomen (in 1ste behandeling) en overgezonden aan de Kamer

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-605 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten 17/12/2009