Wetsvoorstellen - Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 2009-2010

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in hun eerste behandeling in de Senaat werden aangenomen.

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-410 Wetsontwerp betreffende de noodoproepen 6/5/2010
S. 4-509 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek 10/12/2009
S. 4-605 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten 17/12/2009
S. 4-840 Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 10/12/2009
S. 4-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 19/11/2009
S. 4-1211 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft 21/1/2010
S. 4-1226 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 6/5/2010
S. 4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 19/12/2009