Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Senaat - 2008-2009

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Senaat

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-584 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 19/2/2009