Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Aangenomen na amendering door de Kamer - 2008-2009

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Aangenomen na amendering door de Kamer

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-12 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 25/6/2009
S. 4-497 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 29/1/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 16/7/2009