Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 2009-2010

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1410 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft 19/11/2009
S. 4-1642 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft 11/3/2010