Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Verworpen in de Senaat - 2009-2010

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Verworpen

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-32 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/4/2010
S. 4-886 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 1/4/2010