Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Kamer - 2008-2009

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Kamer

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-1344 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof 28/5/2009