Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Aangenomen na amendering door de Kamer - 2009-2010

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Aangenomen na amendering door de Kamer

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-924 Wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen 10/12/2009
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 21/1/2010
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 19/11/2009