Wetsvoorstellen - Ingetrokken - 2007-2008

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat werden ingetrokken.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-762 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een belastingvermindering voor premies van een aanvullende private ziekteverzekering 19/6/2008