Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Geamendeerd door de Kamer - 2007-2008

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Geamendeerd door de Kamer

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 10/7/2008