Wetsvoorstellen - Vervallen - 2007-2008

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat zijn vervallen.

24 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-96 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 14/7/2008
S. 4-96 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 18/7/2008
S. 4-140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring 29/1/2008
S. 4-140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring 14/2/2008
S. 4-241 Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen 14/7/2008
S. 4-241 Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen 18/7/2008
S. 4-320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen 13/5/2008
S. 4-320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen 29/5/2008
S. 4-337 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 14/7/2008
S. 4-337 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 18/7/2008
S. 4-352 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad 18/12/2007
S. 4-352 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad 20/12/2007
S. 4-417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren 7/5/2008
S. 4-417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren 22/5/2008
S. 4-438 Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 14/7/2008
S. 4-438 Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 18/7/2008
S. 4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 14/7/2008
S. 4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 18/7/2008
S. 4-598 Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren 14/5/2008
S. 4-598 Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren 29/5/2008
S. 4-612 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied 13/5/2008
S. 4-612 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied 29/5/2008
S. 4-652 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen 21/5/2008
S. 4-652 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen 29/5/2008