Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Kamer - 2007-2008

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Kamer

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-584 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 5/6/2008