Wetsvoorstellen - Ingetrokken - 2009-2010

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat werden ingetrokken.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-351 Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen 10/12/2009