Wetsontwerpen - Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 2007-2008

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat uit caduciteit werden ontheven.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 4-810 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten 16/6/2008