Wetsvoorstellen - Ingetrokken - 2008-2009

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat werden ingetrokken.

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-57 Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen
4/11/2008
S. 4-138 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde 2/7/2009
S. 4-175 Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten 9/7/2009
S. 4-332 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging betreffende de toekenning van materiŽle bijstand 4/11/2008
S. 4-406 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft 4/11/2008
S. 4-706 Wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische organisaties 4/3/2009
S. 4-807 Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 18/12/2008