Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ongena Tom" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Administratieve vereenvoudiging - Horeca - Federaal - Citizen journeys - Samenwerking - Vlaams Gewest - Relanceplan (7-1489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1489
Administratieve vereenvoudiging - Horeca - Federaal - Citizen journeys - Samenwerking - Vlaams Gewest - Relanceplan (7-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1490
Administratieve vereenvoudiging - Horeca - Federale bevoegdheden - Citizen journeys - Samenwerking - Vlaams relanceplan (7-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1511
Covid-19 - Vaccin - Desinformatie - Benadering van Franse bloggers - Rol van Rusland - Situatie in België - Strijd - Maatregelen (7-1269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1269
Covid-19 - Vaccin - Desinformatie - Benadering van Franse bloggers - Rol van Rusland - Situatie in België - Strijd - Maatregelen (7-1270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1270
Covid-19-crisis - Arbeidsmarkt - Maatregelen - Flexi-jobs - Cijfers (7-849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-849
Covid-19-crisis - Tijdelijke werklozen - Aangeboden opleiding - Uitbreiding voor zelfstandigen (7-850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-850
Cryptovaluta - Uitstoot - Elektriciteitsverbruik - Klimaatimpact - Cijfers en tendensen (7-1481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1481
Cryptovaluta - Uitstoot - Elektriciteitsverbruik - Klimaatimpact - Cijfers en tendensen (7-1482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1482
Cryptovaluta - Uitstoot - Elektriciteitsverbruik - Klimaatimpact - Cijfers en tendensen (7-1483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1483
Cryptovaluta - Uitstoot - Elektriciteitsverbruik - Klimaatimpact - Cijfers en tendensen (7-1484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1484
Cyberaanvallen - Cybersecurity - Cijfers en tendensen - Daders - Statelijke actoren - Privacy - Bescherming - Maatregelen (7-1310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1310
Cyberaanvallen - Cybersecurity - Cijfers en tendensen - Daders - Statelijke actoren - Privacy - Bescherming - Maatregelen (7-1311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1311
Cybercriminaliteit - Fraude - Hacking - Jongeren - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1920
Cybercriminaliteit - Fraude - Hacking - Jongeren - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1921
Cybercriminaliteit - Fraude - Hacking - Jongeren - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1922
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1988
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1989
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-1990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1990
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1991
Cybersecurity - Groene stroom - Laadpalen - Zonnepanelen - Stroomnet - Veiligheid - Maatregelen (7-1312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1312
Cybersecurity - Groene stroom - Laadpalen - Zonnepanelen - Stroomnet - Veiligheid - Maatregelen (7-1313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1313
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen (7-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1551
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen (7-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1552
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen (7-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1553
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen (7-1554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1554
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1547
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1548
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-1549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1549
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1550
Defensie - Instant-messaging applicaties - Gebruik - Veiligheidsrisico's - Hacking - Statelijke actoren - Cijfers en tendensen - Mogelijke verbod - Andere maatregelen (7-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1668
Defensie - Instant-messaging applicaties - Gebruik - Veiligheidsrisico's - Hacking - Statelijke actoren - Cijfers en tendensen - Mogelijke verbod - Andere maatregelen (7-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1669
Defensie - Luchtmacht - Keuringstesten - Toelatingsvoorwaarden - Stand van zaken (7-1400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1400
Defensie - Luchtmacht - Keuringstesten - Toelatingsvoorwaarden - Stand van zaken (7-2145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-2145
Desinformatie - Trollenlegers - Buitenlandse actoren - Israël - Cijfers en tendensen (7-1946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1946
Desinformatie - Trollenlegers - Buitenlandse actoren - Israël - Cijfers en tendensen (7-1947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1947
Desinformatie - Trollenlegers - Buitenlandse actoren - Israël - Cijfers en tendensen (7-1948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1948
Diversiteit - Anti-Aziatisch racisme - Cijfers en tendensen - Maatregelen (Covid-19) (7-1165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1165
Diversiteit - Anti-Aziatisch racisme - Cijfers en tendensen - Maatregelen (Covid-19) (7-1166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1166
Drillrappers - Geweldpleging - Jongeren - Politie - Onderwijs - Aanpak - Overleg met de Gemeenschappen - Onderzoek - Criminele netwerk - Link - Cijfers en tendensen (7-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1614
Drillrappers - Geweldpleging - Jongeren - Politie - Onderwijs - Aanpak - Overleg met de Gemeenschappen - Onderzoek - Criminele netwerk - Link - Cijfers en tendensen (7-1615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1615
Drones - Politie - Spionage - Buitenlandse actoren - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1395
Drones - Politie - Spionage - Buitenlandse actoren - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1396
Druggebruik - Harddrugs - Studenten - Verslaving - Cijfers en tendensen (7-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1731
Druggebruik - Harddrugs - Studenten - Verslaving - Cijfers en tendensen (7-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1732
Druggebruik - Harddrugs - Studenten - Verslaving - Cijfers en tendensen (7-1733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1733
Drugs - Smokkel - Postbedrijven - Douane - Controle - Cijfers en tendensen (7-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1608
Drugs - Smokkel - Postbedrijven - Douane - Controle - Cijfers en tendensen (7-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1609
Drugs - Smokkel - Postbedrijven - Douane - Controle - Cijfers en tendensen (7-1610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1610
Drugs - Vloeibare drugs - Drug op basis van hoestsiroop - Productie en omloop - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Jongeren - Bescherming (7-1430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1430
Drugs - Vloeibare drugs - Drug op basis van hoestsiroop - Productie en omloop - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Jongeren - Bescherming (7-1431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1431
Drugs - Vloeibare drugs - Drug op basis van hoestsiroop - Productie en omloop - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Jongeren - Bescherming (7-1432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1432
Drugs - Xylazine («tranq») - Gebruik in België - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2022
Drugs - Xylazine («tranq») - Gebruik in België - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2023
Drugs - Xylazine («tranq») - Gebruik in België - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2024
Drugs - Xylazine («tranq») - Gebruik in België - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-2025
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Tom Ongena, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-13
p. 6 7-13 p. 6 (PDF)
Expo 2020 in Dubai - Belgisch paviljoen - Praktische regeling - Tentoonstelling in het paviljoen - Inhoud - Reacties - Kosten (7-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1586
Extreem rechts - Bewakings- en beveiligingsfirma's - Infiltratie - Cijfers en tendensen (7-1247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1247
Extreem rechts - Bewakings- en beveiligingsfirma's - Infiltratie - Cijfers en tendensen (7-1248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1248
Extreemrechts - Risico op aanslagen - Overleg - Geweld - Corona - Chatsites (Covid-19) (7-1249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1249
Extreemrechts - Risico op aanslagen - Overleg - Geweld - Corona - Chatsites (Covid-19) (7-1250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1250
Fake news - Expertengroep 2018 - Sociale media - Desinformatie - Cijfers en tendensen (7-1836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1836
Fake news - Informatieverslag van de Senaat inzake de bestrijding van fake news - Sociale media - Desinformatie - Cijfers en tendensen (7-1837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1837
Georganiseerde misdaad - Afpersing - Ambtenarij - Strijd - Maatregelen - Controle - Opleiding voor ambtenaren (7-2019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2019
Georganiseerde misdaad - Afpersing - Ambtenarij - Strijd - Maatregelen - Controle - Opleiding voor ambtenaren (7-2020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2020
Georganiseerde misdaad - Afpersing - Ambtenarij - Strijd - Maatregelen - Controle - Opleiding voor ambtenaren (7-2021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2021
Hacking - Databescherming - Digitale lokdozen - Opsporing van onveilige slimme apparaten - Cijfers en tendensen (7-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1816
Hacking - Databescherming - Digitale lokdozen - Opsporing van onveilige slimme apparaten - Cijfers en tendensen (7-1817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1817
Hacking - Databescherming - Digitale lokdozen - Opsporing van onveilige slimme apparaten - Cijfers en tendensen (7-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1818
Jodenhaat - Conflict tussen Israël en Palestina - Antisemitisme - Stijging - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme - Aanduiding (7-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1267
Jodenhaat - Conflict tussen Israël en Palestina - Antisemitisme - Stijging - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme - Aanduiding (7-1268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1268
Joodse gemeenschap - Beveiligingsmaatregelen - Schoolbewaking - Financiering - Overheidstussenkomst - Voorwaarden - Geraamde bedragen - Andere middelen (7-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1555
Joodse gemeenschap - Beveiligingsmaatregelen - Schoolbewaking - Financiering - Overheidstussenkomst - Voorwaarden - Geraamde bedragen - Andere middelen (7-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1556
Joodse gemeenschap - Joodse sites - Beveiliging - Schoolbewaking - Lokale politie - Dalende waakzaamheid - Maatregelen - «Dynamische» beveiliging - Toepassing - Impact van de pandemie - Algemeen dreigingsniveau voor België (Covid-19) (7-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1557
Joodse gemeenschap - Joodse sites - Beveiliging - Schoolbewaking - Lokale politie - Dalende waakzaamheid - Maatregelen - «Dynamische» beveiliging - Toepassing - Impact van de pandemie - Algemeen dreigingsniveau voor België (Covid-19) (7-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1558
Journalisten - Persvrijheid - Agressie en geweld - Cijfers en tendensen - Justitie - Maatregelen (7-1314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1314
Journalisten - Persvrijheid - Agressie en geweld - Cijfers en tendensen - Justitie - Maatregelen (7-1315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1315
Journalistiek - Agressie - Geweld - Justitie - Persvrijheid - Cijfers - Tendensen (7-1339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1339
Journalistiek - Agressie - Geweld - Justitie - Persvrijheid - Cijfers - Tendensen (7-1340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1340
Lastpass - Hacking - Paswoorden - Privacy - Beveiliging (7-1932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1932
Lastpass - Hacking - Paswoorden - Privacy - Beveiliging (7-1933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1933
Lastpass - Hacking - Paswoorden - Privacy - Beveiliging (7-1934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1934
Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen (7-1632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1632
Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen (7-1633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1633
Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - «Burn Pits» - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1661
Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - «Burn Pits» - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1662
Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - «Burn Pits» - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1663
Needle Spiking - Drugs - Cijfers en tendensen - Politie - Aanpak - Maatregelen - Preventie (7-1697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1697
Needle Spiking - Drugs - Cijfers en tendensen - Politie - Aanpak - Maatregelen - Preventie (7-1698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1698
Needle Spiking - Drugs - Cijfers en tendensen - Politie - Aanpak - Maatregelen - Preventie (7-1699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1699
Online gegevens - E-mailadressen - Privacy - Webshops - Cijfers en tendensen (7-1654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1654
Online gegevens - E-mailadressen - Privacy - Webshops - Cijfers en tendensen (7-1655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1655
Ontslag van senatoren (2023-2024)      
  de heer Tom Ongena
7-41
p. 8 7-41 p. 8 (PDF)
Oorlog in Oekraïne - Sancties tegen Rusland en Wit-Rusland - Geblokkeerde activa - Inbeslagnames - Cijfers en tendensen - Effecten voor de Belgische ondernemingen en investeringen - Mogelijke compensatieplannen - Overleg met de Gewesten (7-1524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1524
Oorlog in Oekraïne - Sancties tegen Rusland en Wit-Rusland - Geblokkeerde activa - Inbeslagnames - Cijfers en tendensen - Effecten voor de Belgische ondernemingen en investeringen - Mogelijke compensatieplannen - Overleg met de Gewesten (7-1525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1525
Oorlog in Oekraïne - Sancties tegen Rusland en Wit-Rusland - Geblokkeerde activa - Inbeslagnames - Cijfers en tendensen - Effecten voor de Belgische ondernemingen en investeringen - Mogelijke compensatieplannen - Overleg met de Gewesten (7-1526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1526
Oorlog in Oekraïne - Sancties tegen Rusland en Wit-Rusland - Geblokkeerde activa - Inbeslagnames - Cijfers en tendensen - Effecten voor de Belgische ondernemingen en investeringen - Mogelijke compensatieplannen - Overleg met de Gewesten (7-1527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1527
Oorlog in Oekraïne - Sancties tegen Rusland en Wit-Rusland - Geblokkeerde activa - Inbeslagnames - Cijfers en tendensen - Effecten voor de Belgische ondernemingen en investeringen - Mogelijke compensatieplannen - Overleg met de Gewesten (7-1528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1528
Overheidssites - Hacking - Cijfers - Beveiliging - Maatregelen (7-1929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1929
Overheidssites - Hacking - Cijfers - Beveiliging - Maatregelen (7-1930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1930
Overheidssites - Hacking - Cijfers - Beveiliging - Maatregelen (7-1931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1931
Parkeerapps - Nummerplaatherkenning - Locatiegegevens - Privacy - Bescherming - Autodiefstal, stalking of partnergeweld - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1819
Parkeerapps - Nummerplaatherkenning - Locatiegegevens - Privacy - Bescherming - Autodiefstal, stalking of partnergeweld - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1820
Parkeerapps - Nummerplaatherkenning - Locatiegegevens - Privacy - Bescherming - Autodiefstal, stalking of partnergeweld - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord gegeven door mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
SV 7-1821
Paspoorten - Vervalsing - Islamitische Staat - Identiteitsdiefstal - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1485
Paspoorten - Vervalsing - Islamitische Staat - Identiteitsdiefstal - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1486
Paspoorten - Vervalsing - Islamitische Staat - Identiteitsdiefstal - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1487
Politie en ordehandhaving - Zelfdoding - Dienstwapens - Psychologische bijstand - Cijfers en tendensen (7-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1629
Politie en ordehandhaving - Zelfdoding - Dienstwapens - Psychologische bijstand - Cijfers en tendensen (7-1630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1630
Politie en ordehandhaving - Zelfdoding - Dienstwapens - Psychologische bijstand - Cijfers en tendensen (7-1631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1631
Privacy - Technologie - Bluetooth - Draadloze apparatuur - Cijfers en tendensen (7-1393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1393
Privacy - Technologie - Bluetooth - Draadloze apparatuur - Cijfers en tendensen (7-1394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1394
Privacy - Technologie - Bluetooth - Draadloze apparatuur - Cijfers en tendensen (7-1397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1397
Privacy - Technologie - Bluetooth - Draadloze apparatuur - Cijfers en tendensen (7-1398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1398
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-454 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-38
p. 5 7-38 p. 5 (PDF)
Sociale media - Desinformatie - Strijd - Rapporteringsmechanismen - Gebruik door de Belgische overheid - Cijfers en tendensen (7-1917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1917
Sociale media - Desinformatie - Strijd - Rapporteringsmechanismen - Gebruik door de Belgische overheid - Cijfers en tendensen (7-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1918
Sociale media - Desinformatie - Strijd - Rapporteringsmechanismen - Gebruik door de Belgische overheid - Cijfers en tendensen (7-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1919
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1035
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1036
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1037
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1038
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1039
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1040
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1041
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1042
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1043
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-1044
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1045
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1046
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1047
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Antwoord
SV 7-1048
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1049
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1050
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1051
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1052
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-1053
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1054
Turkije - Gülen-beweging - Haatmisdrijven in België - Politiebescherming - Incidenten - Cijfers en tendensen - Turkse gemeenschap - Bescherming - Maatregelen (7-1229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1229
Turkije - Gülen-beweging - Haatmisdrijven in België - Politiebescherming - Incidenten - Cijfers en tendensen - Turkse gemeenschap - Bescherming - Maatregelen (7-1230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1230
Turkije - Salafisme - Buitenlandse staatsinmenging - Cijfers en tendensen (7-1140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1140
Turkije - Salafisme - Buitenlandse staatsinmenging - Cijfers en tendensen (7-1141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1141
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - Synergiën - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Universiteiten - Studentengegeven - Privacyschending - Buitenlandse techplatformen - Gebruik - Overheidsdiensten - Incidenten - Cijfers en tendensen (7-1914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1914
Universiteiten - Studentengegeven - Privacyschending - Buitenlandse techplatformen - Gebruik - Overheidsdiensten - Incidenten - Cijfers en tendensen (7-1915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1915
Universiteiten - Studentengegeven - Privacyschending - Buitenlandse techplatformen - Gebruik - Overheidsdiensten - Incidenten - Cijfers en tendensen (7-1916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 7-1916
Vechtsport - Covid-19 - Impact - «Freefighting» - Deelnemers - Profiel - Hooliganisme - Motorbendes - Criminele organisaties - Strijd tegen deze praktijk - Maatregelen - Cijfers en tendensen (7-1231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1231
Vechtsport - Covid-19 - Impact - «Freefighting» - Deelnemers - Profiel - Hooliganisme - Motorbendes - Criminele organisaties - Strijd tegen deze praktijk - Maatregelen - Cijfers en tendensen (7-1232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1232
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verslag van de heer Tom Ongena en de dames Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese
7-110/2
p. 1-73 7-110/2 p. 1-73 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-110/2)
7-24
p. 5-30 7-24 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Verzoek van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Jean-Frédéric Eerdekens, Rik Daems, Bert Anciaux, Jean-Paul Wahl en Julien Uyttendaele, de dames Els Ampe, Katia Segers, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, mevrouw Annick Lambrecht, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Alexander Miesen en Philippe Courard
7-289/1
p. 1-15 7-289/1 p. 1-15 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media (7-308)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers en de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Tom Ongena
7-308/1
p. 1-6 7-308/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Algemene bespreking
7-27
p. 8-13 7-27 p. 8-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Steven Coenegrachts, Tom Ongena en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Latifa Gahouchi en Annick Lambrecht en de heer Bert Anciaux
7-267/1
p. 1-11 7-267/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Tom Ongena
7-267/2
p. 5 7-267/2 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van elektrohypersensitiviteit) (7-88)      
  Bespreking
7-20
p. 6-17 7-20 p. 6-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, de dames Véronique Durenne en Hélène Ryckmans en de heren Julien Uyttendaele en Tom Ongena
7-199/1
p. 1-7 7-199/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 17-28 7-15 p. 17-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena, mevrouw Els Ampe, de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Orry Van de Wauwer en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-282/1
p. 1-8 7-282/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 27-37 7-27 p. 27-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen (7-346)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Kurt De Loor en Bert Anciaux, mevrouw Zoé Genot en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena
7-346/1
p. 1-31 7-346/1 p. 1-31 (PDF)
  Bespreking
7-34
p. 20-29 7-34 p. 20-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar (7-371)      
  Bespreking
7-38
p. 9-32 7-38 p. 9-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne (7-330)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Jean-Paul Wahl en Fourat Ben Chikha, de dames Annick Lambrecht, Latifa Gahouchi, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Tom Ongena en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-330/1
p. 1-6 7-330/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 48-65 7-27 p. 48-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Voorstel van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Tom Ongena, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux
7-230/1
p. 1-9 7-230/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap (7-454)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Laurent Léonard en Gregor Freches en de dames Karin Brouwers en Annick Lambrecht
7-454/1
p. 1-28 7-454/1 p. 1-28 (PDF)
  Bespreking
7-38
p. 32-44 7-38 p. 32-44 (PDF)
  De heer Tom Ongena vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-38
p. 5 7-38 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Bespreking
7-25
p. 24-36 7-25 p. 24-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Fourat Ben Chikha, de dames Latifa Gahouchi en Sabine Laruelle, de heren Orry Van de Wauwer, Tom Ongena en Bert Anciaux en mevrouw Hélène Ryckmans
7-368/1
p. 1-5 7-368/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli (7-316)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont, Tom Ongena en Orry Van de Wauwer
7-316/1
p. 1-11 7-316/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena
7-316/2
p. 2 7-316/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-316/5
p. 1-3 7-316/5 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 37-48 7-27 p. 37-48 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Bespreking
7-18
p. 8-21 7-18 p. 8-21 (PDF)
Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes (7-392)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans en Fatima Ahallouch, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Karin Brouwers en de heren Ludwig Vandenhove, Chris Steenwegen en Philippe Dodrimont
7-392/1
p. 1-23 7-392/1 p. 1-23 (PDF)
  Bespreking
7-36
p. 4-17 7-36 p. 4-17 (PDF)
Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli (Covid-19) (7-234)      
  Verslag van de heer Tom Ongena
7-234/3
p. 1-32 7-234/3 p. 1-32 (PDF)
Voorstel van resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie (hiv - aids) (7-453)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Zoé Genot en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Dodrimont, Tom Ongena, Ludwig Vandenhove en Fourat Ben Chikha
7-453/1
p. 1-10 7-453/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Amendementen nrs 5 tot 17 en 22 van de heer Tom Ongena
7-220/2
p. 9 7-220/2 p. 9 (PDF)
  7-220/2
p. 3-7 7-220/2 p. 3-7 (PDF)
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran (7-405)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Karin Brouwers, Els Ampe en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha, Tom Ongena en Bert Anciaux
7-405/1
p. 1-4 7-405/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren (7-224)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië) (7-208)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Sabine de Bethune, de heren Bert Anciaux en Tom Ongena, de dames Latifa Gahouchi en Hélène Ryckmans en de heren Fourat Ben Chikha en Jean-Paul Wahl
7-208/1
p. 1-7 7-208/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 50-53 7-15 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne (7-361)      
  Bespreking
7-29
p. 30-43 7-29 p. 30-43 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek (7-329)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena en de dames Véronique Durenne, Karin Brouwers en Katia Segers
7-329/1
p. 1-9 7-329/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
7-30
p. 19-29 7-30 p. 19-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Tom Ongena, Gaëtan Van Goidsenhoven en Orry Van de Wauwer, de dames Hélène Ryckmans en Katia Segers en de heer Fourat Ben Chikha
7-207/1
p. 1-7 7-207/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul (7-236)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heren Tom Ongena en Bert Anciaux, mevrouw Karin Brouwers en de heer Orry Van de Wauwer
7-236/1
p. 1-6 7-236/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Karin Brouwers, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-218/1
p. 1-5 7-218/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-16
p. 6-13 7-16 p. 6-13 (PDF)
Wensen (2020-2021)      
  Wensen van spoedig herstel aan mevrouw Stephanie D'Hose, Voorzitster
7-24
p. 5 7-24 p. 5 (PDF)
Windturbines - Hacking - Buitenlandse mogendheden - Veiligheid van het stroomnet - Cijfers en tendensen (7-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1734
Windturbines - Hacking - Buitenlandse mogendheden - Veiligheid van het stroomnet - Cijfers en tendensen (7-1735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1735
Windturbines - Hacking - Buitenlandse mogendheden - Veiligheid van het stroomnet - Cijfers en tendensen (7-1736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1736
Zelfstandige groeperingen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Vrijstellingsregeling - Wetswijziging - Gevolgen - Dienstverlenende vereniging - Samenwerking tussen gemeenten en intercommunales (7-1399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1399
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999