S. 7-453 Dossierfiche                  

Resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie
Orry Van de Wauwer    Zo Genot    Nadia El Yousfi    Philippe Dodrimont    Tom Ongena    Ludwig Vandenhove    Fourat Ben Chikha   

seksueel overdraagbare aandoening
voorkoming van ziekten
motie van het Parlement
gezondheidsbeleid
aids
geneesmiddel
Sciensano

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-453/1 7-453/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/5/2023
7-453/2 7-453/2 (PDF) Amendementen 2/2/2024
7-453/3 7-453/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/2024
7-453/4 7-453/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2024
7-453/5 7-453/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 8/3/2024
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2023   Indiening Doc. 7-453/1 7-453/1 (PDF)
26/5/2023   Inoverwegingneming
26/5/2023   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
8/3/2024   Inschrijving op agenda
8/3/2024   Algemene bespreking
8/3/2024   Stemming over het geheel: ne varietur (+32/-0/o0) Doc. 7-453/5 7-453/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
26/5/2023   Verzending naar commissie
4/12/2023   Inschrijving op agenda
4/12/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Willem-Frederik Schiltz
4/12/2023   Inleidende uiteenzetting
4/12/2023   Bespreking
2/2/2024   Inschrijving op agenda
2/2/2024   Bespreking
2/2/2024   Amendementen Doc. 7-453/2 7-453/2 (PDF)
2/2/2024   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1) Doc. 7-453/4 7-453/4 (PDF)
2/2/2024   Aanneming na amendering
2/2/2024   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-453/3 7-453/3 (PDF)
8/3/2024   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste min., vice-eerstemin. en min. van Sociale Zaken, voorz. van de Kamer, min.-pres. Van de Gemeenschappen en de Gewesten, voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2024
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 4/12/2023, 2/2/2024