Schriftelijke vragen van 4-5601 tot 4-5700

94 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-5601 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2544
4-5602 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 7/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2546
4-5603 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2549
4-5605 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2556
4-5606 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2557
4-5607 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2564
4-5608 Monfils Philippe (MR) minister van Justitie  
  Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - Subsidiëring van de verenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2566
4-5609 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2567
4-5610 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2569
4-5611 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan één jaar duren - Aantallen per gevangenis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2570
4-5612 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2575
4-5613 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2578
4-5614 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2579
4-5615 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2584
4-5616 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2806
4-5618 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2821
4-5619 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2891
4-5620 Delacroix Michel (FN) minister van Justitie  
  Rechtbanken van eerste aanleg - Hoven van beroep - Vonnissen in beroep - Mededeling - Regels - Verschillen - Wil tot uniformering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2911
4-5621 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Magistratuur - Pogingen tot beïnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2928
4-5622 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2980
4-5623 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen - Taalklachten - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2988
4-5626 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3082
4-5627 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 29/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3102
4-5628 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Registratie van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3148
4-5629 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3150
4-5630 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3179
4-5631 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onleesbare nummerplaten - Vervolging - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 25/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3229
4-5632 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3304
4-5633 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3305
4-5634 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Justitie - Getuigenbescherming - Relocaties - Wijziging van identiteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3334
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1398
4-5635 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Strafrechtelijke procedures - Draaiboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3350
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1399
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1399
4-5636 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3377
4-5637 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Dubbele nationaliteiten - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3466
4-5639 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3497
4-5640 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie - Strenge bepalingen - Probleem in geval van legitieme zelfverdediging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3505
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1400
4-5641 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3506
4-5642 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3629
4-5643 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3651
4-5644 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Justitie - Hervorming - Informatisering - Prioriteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3697
4-5645 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3733
4-5646 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigering door de ouders - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 7/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3795
4-5647 Somers Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Radiozenders - Telefoongrappen met " Bekende Vlamingen " - Wettelijke verplichtingen en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3806
4-5648 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privélaboratoria - Desoxyribonucleïnezuurtests (DNA-test) - kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3825
4-5649 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Desoxyribonucleïnezuurtests (DNA-tests)- Privélaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3826
4-5650 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 24/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3857
4-5651 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3858
4-5652 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3859
4-5653 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 24/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3860
4-5654 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 24/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3861
4-5655 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3863
4-5656 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3869
4-5657 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4015
4-5658 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4027
4-5659 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4148
4-5660 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4177
4-5661 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4186
4-5662 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4233
4-5664 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen België en Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 24/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4298
4-5665 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4303
4-5666 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Iran - Minister van Defensie Ahmad Vahidi - Rol in de aanslag op Joods Centrum in Buenos Aires in 1994 - Internationaal arrestatiebevel - Internationale gemeenschap - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4315
4-5667 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Aantal - Type van gerechtelijke onderzoeken - Internettelefonie - Nieuwe wettelijke tekst - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4317
4-5668 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersagressie - Aantal - Meldpunt in politiezones - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4318
4-5669 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen holebi’s - Vervolgde incidenten - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4320
4-5670 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4358
4-5671 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in België - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 7/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4375
4-5672 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4380
4-5673 Collas Berni (MR) minister van Justitie  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - Trimestriële lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4384
4-5674 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden - Informantenwerking - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4387
4-5675 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4391
4-5676 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Geïnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4459
4-5677 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 7/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4461
4-5678 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4471
4-5679 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4475
4-5680 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 26/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4478
4-5681 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4483
4-5682 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4486
4-5683 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4488
4-5684 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4490
4-5685 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4497
4-5686 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4531
4-5687 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis van Namen - Staat - Hygiëne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4545
4-5688 Crombé-Berton Marie-Hélène (MR) minister van Justitie  
  Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4570
4-5689 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4580
4-5690 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4584
4-5691 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Synthetische cannabis - Aanwezigheid in België - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4616
4-5692 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4623
4-5693 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 27/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4635
4-5694 Collas Berni (MR) minister van Justitie  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4639
4-5695 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Methadongebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4643
4-5696 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4644
4-5697 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4645
4-5698 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4669
4-5699 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4712
4-5700 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Zaak Belliraj - Belgische Staatsveiligheid - Rol - Relatie met de Marokkaanse direction générale des Études et de la Documentation (DGED)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 7/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4726