Vraag om uitleg nr. 4-1400

4-1400 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5640