Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5647

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Radiozenders - Telefoongrappen met " Bekende Vlamingen " - Wettelijke verplichtingen en gevolgen

radiouitzending
rechtsregels voor informatie
eerbiediging van het privé-leven
telecommunicatieregelgeving

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3806

Vraag nr. 4-5647 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sommige radiozenders halen telefoongrappen uit met " Bekende Vlamingen " (BV). De grap bestaat erin om een BV op te bellen en een bandje met de stem van iemand anders te laten afspelen waarop de indruk wordt gewekt dat de betrokkene de opgebelde BV de huid vol scheld. De scheldtirade betreft een uit zijn verband gerukte opname van een ander televisie- of radio-interview van de betrokkene. De reactie van de BV wordt dan opgenomen en nadien uitgezonden op de radio. Evenwel wordt de betrokken BV niet ingelicht van het feit dat a) het om een telefoongrap gaat, en b) het gesprek nadien wordt uitgezonden op de radio. Wellicht wordt de " scheldtirade " ook gebruikt zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte is gesteld.

1. Mag een radiozender zomaar beledigende uitlatingen van iemand die ooit op televisie of eerder op de radio werden uitgezonden zonder diens toestemming gebruiken om een telefoongrap uit te halen?

2. Is het toegestaan dat een radiozender opgenomen beledigende uitlatingen van iemand zomaar uit hun verband rukt en die dan bij wijze van telefoongrap laat horen aan een niets vermoedende BV?

3. Is een radiozender verplicht om nadien de betrokken " Bekende Vlaming " te contacteren en:

a) aan de betrokkene duidelijk te maken dat het om een telefoongrap ging?

b) aan de betrokkene expliciet de toestemming te vragen of dit gesprek mag worden uitgezonden?

4. Kunnen de betrokkenen - en daarmee bedoelen we zowel degenen wiens opnames werden gebruikt en degene die werd opgebeld - iets ondernemen om aan dergelijke zaken paal en perk te stellen?

5. Kan de betrokken radiozender of dj een sanctie riskeren? Zo ja, welke?