Marie-Hélène Crombé-Berton - MR
 
Erequaestor van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Frameries op 18 juli 1960

Licentiate in de rechten (UCL)
Licentiate in het fiscaal recht (ULB)

Juriste-fiscaliste

1996-2003 : adjunct-secretaris-generaal van de Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest
1999-2003 : voorzitster van de raad van bestuur van de RTBF
2001-2012 : gemeenteraadslid (Doornik)
2003-2004 : gecoöpteerd senator
2004-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2004-2007 : quaestor van de Senaat

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-12/10/2004 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
5/2/2004-15/10/2004 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
5/10/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
7/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-18/10/2007 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/10/2007-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Justitie
11/12/2008-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat