Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5671

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen

overbrenging van gedetineerden
officiŽle statistiek
voltrekking van de straf

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
7/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4375

Vraag nr. 4-5671 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgen die gedetineerd zijn in het buitenland kunnen een aanvraag indienen om hun straf in BelgiŽ uit te zitten. Dit wordt echter niet altijd toegekend.

Hoeveel aanvragen zijn het laatste jaar ingediend?

Hoeveel mensen zijn ten gevolge van een dergelijk verzoek naar een Belgische gevangenis verhuisd?

Op hoeveel aanvragen is negatief geantwoord of niet geantwoord?

Hoeveel Belgen verblijven er op dit moment in buitenlandse gevangenissen?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2010 :

Voor het jaar 2009 zijn er tot nu toe drieënvijftig verzoeken tot overbrenging van Belgische onderdanen die in het buitenland zijn veroordeeld ingediend.

Van de reeds afgesloten (negentien) dossiers, heeft er geen enkele overbrenging naar een Belgische gevangenis plaatsgevonden.