Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5636

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Beleidscellen - Documenten - Registratie

minister
document
correspondentie
ministerie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3377

Vraag nr. 4-5636 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij sommige overheidsdiensten is het de gewoonte om alle documenten en poststukken in te schrijven in een register, zodat ten allen tijde kan worden nagegaan welke stukken er zich op de dienst bevinden of bevonden hebben.

Bestaat er op uw kabinet een dergelijk register dat moet toelaten om een volledig zicht te krijgen op alle documenten die op het kabinet circuleren of gecirculeerd hebben?

Indien dit niet het geval is, bent u van plan om in de toekomst met een dergelijk register te werken?