Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Nijn Bart" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
112/100-centrales - Integratie - ASTRID - Toekomstvisie (5-10066)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10066
ASTRID NV - COP-meerjarenplan - Doelstellingen - Stand van zaken (5-10091)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10091
ASTRID-dossier - Brandweer - Politie - Vertegenwoordiging - Samenwerking (5-10093)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10093
Algemene Nationale Gegevensbank Verkeer - Oprichting - Gebruik (5-10900)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10900
Allochtonen - Arbeidsmarkt - Blijvende discriminatie - Eurostat - Maatregelen - Controles (5-10420)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10420
Ambtenaren - Melden van ziekte - Controleartsen - Onderzoek van het Rekenhof (5-9354)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9354
Ambtenarij - Gesjoemel op de arbeidsvloer - Aanpak - Frequentie (5-10515)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10515
Ambtenarij - Gesjoemel op de arbeidsvloer - Aanpak - Frequentie (5-10866)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10866
Ambtenarij - Gesjoemel op het werk - Bestraffingen (5-10514)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10514
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - Brusselse politie - Verkeersveiligheidscampagne - Win for life (5-9038)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9038
Belgische gevangenissen - Sociale conflicten - Protocol 351 - Stakingen - Politieagenten (5-8672)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8672
Belgische overheid - EfficiŽntie - Onderzoeken - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Petercam - Audit - Maatregelen (5-9837)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9837
Belgische snelwegen - Files - Ongevallenbeheer - Centrale meldkamer - Maatregelen - Samenwerking met de Gewesten (5-10722)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10722
Beroep van portier - Vereisten - Wetgeving - Naleving - Controles - Inbreuken - Tegenstrijdigheid (5-8746)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8746
Beveiliging van de Belgische luchthavens - Gebruik van bodyscans in de Belgische luchthavens - PotentiŽle nadelen aan bodyscans - Europese wetgeving (5-9775)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9775
Bewakingswetgeving - Controles - Portierswetgeving - Basis (5-9759)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9759
Bob-campagne 2013 - Stijging van de positieve controles - Sensibiliseringscampagnes - Maatregelen (5-10860)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10860
Bommeldingen - Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen - Overzicht van de interventies - Kosten - Valse bommeldingen (5-8899)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8899
Brandweerkorpsen - Personeelsstatuut - Mobiliteit - EfficiŽntie - Statuut van vrijwilliger en van werknemer (5-9749)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9749
Brucargo Zaventem - Drugsbeleid - Politionele activiteiten - Gemengde controleploeg van politie- en douanepersoneel (5-9386)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9386
CAD ASTRID - Problemen - Procedures - Werkwijze - Analyse (5-10092)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10092
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Bescherming - Veroordelingen - Samenwerking tussen politie, parketten en magistraten (5-10231)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10231
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Misdaad onder dwang - Onderzoek - Samenwerking politiediensten (5-10229)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10229
Comitť P - Federale politie - Gegevens omtrent extremisme en terrorismebestrijding - Verzameling - Overzicht - Uitwisseling - Elektronische communicatie (5-9758)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9758
Criminaliteitscijfers - Eurostat - Evolutie - Stijging - Tegengestelde tendens BelgiŽ en Europa - Analyse - Maatregelen (5-9814)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9814
Criminaliteitsstatistieken - Politiecijfers - Geheimhouding - Bekendmaking - Interpretatie (5-10716)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10716
De Diabolo-trein naar Zaventem (5-1208)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-129
p. 27-28 5-129 p. 27-28 (PDF)
De beschermingsmaatregelen van oudere werknemers bij de politie (5-9465)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9465
De besparingen en het geldgebrek van de federale politie (Zie ook mondelinge vraag 5-1320 en vragen om uitleg 5-3448 en 5-4800) (5-1332)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-141
p. 23-24 5-141 p. 23-24 (PDF)
De communicatie en hulpverlening van politiediensten bij administratieve takeling (Wegslepen van voertuigen die reglementair zijn geparkeerd) (5-3239)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-225 COM
p. 4-5 5-225 COM p. 4-5 (PDF)
De graafwerken in het kader van het stationsproject Mechelen (Afvoeren van de uitgegraven grond per spoor en per schip i.p.v. per vrachtwagen) (5-901)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-95
p. 28-29 5-95 p. 28-29 (PDF)
De zwarte lijst van gevaarlijke organisaties (5-4375)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 14-15 5-277 COM p. 14-15 (PDF)
Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen - Valse bommeldingen - Overzicht - Preventief onderzoek - Kosten (5-10386)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10386
Drugs - BelgiŽ als transitland - Douanepersoneel - Controles - Taakverdeling (5-8474)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8474
Drugs - BelgiŽ als transitland - Stand van zaken - Maatregelen (5-8475)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8475
Drugs - BelgiŽ als transitland van drugs - Haven van Antwerpen - Beveiliging - Samenwerking - ISPS-norm - Maatregelen (5-8476)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8476
Drugs - Drugsvangsten - Drugscontroles - Cijfermateriaal (5-8401)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8401
Drugs - Inbeslagnames - Aantallen - Hoeveelheden - Verschil tussen Vlaamse en Waalse steden - Overzicht van de interventies (5-8963)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8963
Drugs - Inbeslagnames - Luchthavens van Charleroi (Gosselies) en Luik (Bierset) - Verschillen (5-9026)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9026
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Bart De Nijn, senator-opvolger
5-91
p. 10 5-91 p. 10 (PDF)
Eindejaar - Alcoholtesten - Drugtesten - Bob-campagne - Aantal controles - Positieve testen - Algemene tendens - Doelstellingen (5-10801)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10801
Elektrische fietsen - Ongevallen - Veiligheid - Fietshelm - Verplichting (5-9848)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9848
European Women's Lobby - Rapport - Dataverzameling bij verkrachtingen (5-9394)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9394
Europese richtlijn inzake "cross border enforcement" - Implementatie - Verkeersovertredingen door buitenlandse bestuurders - Gegevensuitwisseling - Wederkerigheid (5-9764)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9764
Europese richtlijn inzake "cross border enforcement" - Implementatie - Verkeersovertredingen door buitenlandse bestuurders - Gegevensuitwisseling - Wederkerigheid (5-9765)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9765
Federale politie - Gevangenentransporten (5-9338)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9338
Fonds voor de financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Uitbetaling - Termijnen - Maatregelen (5-10859)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10859
Forensische psychiatrische centra - Psychiatrisch zorgnetwerk - Risicoprofielen - Re-integratie - Aanpassing wetgeving (5-8648)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8648
Fraudebestrijding - Zwartwerk - Dubbele bestraffing (5-9883)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9883
Fraudebestrijding - Zwartwerk - Dubbele bestraffing (5-9884)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9884
Gedetineerden - Naaktfouilleringen - Verstrenging - Stand van zaken (5-9836)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9836
Gedetineerden - Re-integratie - Nazorg - Projecten - Achterstand - Maatregelen (5-9833)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9833
Gedwongen opname - Gebrek aan competente hulpverlening - Mobiele crisis interventieteams - Psy107-project (5-8541)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8541
Gevangenissen - Stakingsaanzeggingen - Stakingen - Vervanging van de stakende personeelsleden (5-9885)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9885
Haven van Antwerpen - Beveiliging - Drugs - ISPS-norm - Verbetermogelijkheden (5-8951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8951
Haven van Antwerpen - Drugtrafiek - ISPS-norm (5-9886)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9886
Het bekijken van camerabeelden door politiediensten (Bewijs - Verkeerscamera's versus bewakingscamera's - Inbreuk op de privacy - Incident met een vrachtwagen in de Kennedytunnel in Antwerpen) (5-1033)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 39-40 5-106 p. 39-40 (PDF)
Het budget van de federale politie (Besparingen) (5-3448)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-221 COM
p. 9-10 5-221 COM p. 9-10 (PDF)
Het communicatiebeleid van hulp- en veiligheidsdiensten (Actieplan HG 112/100 - Oprichting van het Agentschap 112 - ASTRID) (5-4077)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 13-14 5-262 COM p. 13-14 (PDF)
Het gebruik van de "cell broadcast"-techniek bij rampen (Systeem van informatie aan de bevolking via een sms-bericht - Be-Alert) (5-3618)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 4-5 5-238 COM p. 4-5 (PDF)
Het personeelsstatuut van de brandweerkorpsen (5-9467)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9467
Het roken in de gevangenissen (5-3210)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 16-17 5-222 COM p. 16-17 (PDF)
Het stationsproject "Mechelen in beweging" (Spoorwegstation - Nood- en interventieplan in verband met ontploffingsgevaar van gasleidingen of bommen uit WO II) (5-3301)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 32-34 5-216 COM p. 32-34 (PDF)
Het stationsproject Mechelen in beweging (5-9204)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9204
Hoog dementerende personen - Informatiefiches - Lokale politiezones (5-8962)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8962
Hulpdiensten - Communicatiesysteem - Beveiligingslek - Maatregelen (5-10717)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10717
Hulpdiensten 100/112 - Misbruik (spookoproepen) - Sancties - Cijfergegevens jaren 2007 tot en met 2012 (5-9940)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9940
ICT-criminaliteit - Werking Federal Computer Crime Unit - Aantal zaken en slachtoffers - Nationale informatiecampagne en internationale samenwerking (5-8711)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8711
ICT-criminaliteit - Werking Federal Computer Crime Unit - Cijfers (2011-2012) en details over de strafrechtelijke procedures met betrekking tot ICT-criminaliteit (5-8712)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8712
Illegale afvalophalingen - Bestrijding - Taskforce - Containerparken (5-10513)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10513
Illegale hennepkwekerijen - Opsporing - Hennephelikopter (5-9933)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9933
Ingevoerde wagens uit landen van de Europese Unie - Inschrijvingsbewijs - Toekenning - Termijnen (5-9835)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9835
Jaarverslag Comitť P - Veroordeling van politiemensen - Mildere bestraffing - Opschorting van veroordeling (5-10915)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10915
Kenia - Al-Shabaab - SomaliŽ - Belgische Jihad-strijders - Overzicht - Inhouden van paspoorten - Rekruteringsgroepen - Terugkomst (5-9962)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9962
Kenia - Al-Shabaab - SomaliŽ - Belgische Jihad-strijders - Terugkeer - Juridische vervolgingen (5-9963)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9963
Koninklijke familie - Bewaking - Budget - Nieuwe maatregelen - Stand van zaken - Militaire politie (5-10899)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10899
Lokale politiezones - FinanciŽle situatie - Evolutie - Maatregelen (5-9178)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9178
Lokale politiezones - Toegang tot camera-beelden - Verkeerscamera's - Bewakingscamera's - Privacywet (5-9211)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9211
Luchthaven van Zaventem - Onderschepte valse munten - Overzicht - BelgiŽ als transitland - Maatregelen (5-9154)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9154
Meldkamers - Call Centers 100/101 - Samenvoeging - Provinciale of bovenprovinciale werking - Studie (5-11205)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11205
Mensenhandel - United Nations Office on Drugs and Crime - Wet - Inbreuken - Netwerken - Overzicht (5-9027)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9027
Mensenhandelaars - Juridische vervolging - Veroordelingen - Uniforme behandeling - Strafonderzoek (5-9055)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9055
Metaaldiefstallen - Cijfers en details voor 2011 en 2012 - Aantal gevallen elektrocutie - Evaluatie van de identificatie en registratieverplichtingen - Andere maatregelen - Samenwerking op Benelux en Europees niveau (5-8713)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8713
Metaaldiefstallen - Koperdiefstallen - Verkoop van oude metalen - Europese norm (5-10549)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10549
Nachtwinkels - Politionele interventies - Inperking van de verkoop van toebehoren van drugs - Aantallen (5-8486)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8486
Nationale Loterij - Krasbiljet "Bling Bling by Astrid Bryan" - Minderjarigen - Mystery shoppers (5-9871)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9871
Noodsituaties - Politiediensten - Voorbereiding - Noodoefeningen - Evaluatie - Onvolkomenheden - Maatregelen (5-9763)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9763
Nummerplaten - Diefstal - Verlies - Procedure - Duplicaatcode - Antidiefstalnummerplaten (5-10538)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10538
Partnergeweld - DAPHNE II-programma - Studie - Kost - Belgische gegevens - Dataverzameling - Maatregelen (5-10587)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10587
Partnergeweld - Politie - Centra voor algemeen welzijnswerk - Samenwerking (5-10390)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10390
Personeelstekort lokale politie - Opleiding agenten - Duur van de opleiding en financiering door de federale overheid - Ongelijkheid tussen de regio's wat betreft het tekort aan personeel en de financiering van de opleiding (5-8705)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8705
Politie - Antwerpen - Blauwe lijn - Niet-urgente oproepen - Navolging in andere steden - Marketing (5-9748)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9748
Politie - Dresscode - Interne nota (5-8898)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8898
Politie - Ordehandhaving bij manifestaties - Disproportioneel geweld (5-9887)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9887
Politie - Oudere werknemers - Bescherming - Vrijstelling van nachtprestaties - Gevolgen - Verschillende toepassing van het sectoraal akkoord - Eenheidsstatuut (5-9750)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9750
Politie - Stoomcursus cybertraining - Oost-Vlaanderen - Inhoud - Navolging - Samenwerking lokale politiezones en federale FFCU eenheid (5-8745)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8745
Politie - Valse klachten tegen politieagenten - Maatregelen (5-8868)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8868
Politieonderwijs - Vernieuwing - Plannen - Politiescholen - Centralisering (5-9054)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9054
Politieopleidingen - Politieschool - Verdeling van financiŽle middelen en menselijk kapitaal - Aspiranten (5-8283)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8283
Rampmanagement - Lokaal niveau - Kleinere dorpen en gemeenten - Burgemeester - Expertise en ervaring - Ontwikkelen van vaardigheden en competenties - Permanente wachtdienst (5-9177)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9177
Regularisatie - Fraude bij aanvragen - Parket - Stand van zaken (5-9290)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9290
Schijnhuwelijken - Samenwerking tussen betrokken autoriteiten - Aantal dossiers naar het parket - Organisatie cel schijnhuwelijken (5-8704)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8704
Schijnhuwelijken - Samenwerking tussen betrokken autoriteiten - Organisatie cel schijnhuwelijken (5-8703)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8703
Seksuele delinquenten - Psychiatrische hulp en behandeling - Aantal plaatsen - Instellingen - Gevangenissen - Maatregelen (5-10723)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10723
Smartphone - Verkeers-apps - Wettelijk kader (5-11004)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11004
Speekseltesten - Mogelijke verdoezelingen van het resultaat - Overzicht (5-8427)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8427
Spoorwegen - Ongevallen - Sterfgevallen - Kosten - Gevolgen - Slachtoffers - Treinbestuurders - Medepassagiers - Begeleiding - Behandeling (5-10631)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10631
Strafrechtelijke dossiers - Afkopen - Minnelijke schikking - Herkwalificatie (5-9861)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9861
SyriŽstrijders - Ambtelijke schrappingen - Impact - Overzicht - Samenwerkingsverbanden (5-9834)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9834
Telefonische hulpcentrales - Cijfergegevens - Niet dringende oproepen - Maatregelen (5-9939)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9939
Telefonische hulpcentrales 100-112-101 - Oproepen - Cijfergegevens - Sensibilisering (5-10897)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10897
Telefooncentrales - Hulpdiensten - Noodoproepen - Aantallen - Integratie - Call centers van politiezones (5-10067)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10067
Treinen - Mobiel netwerk - Slechte bereikbaarheid - Klachten - Toekomstige initiatieven en investeringen (5-9459)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9459
Uithuiszettingen - Gerechtelijke aanvragen en beslissingen - Illegale uithuiszettingen - Klachten - Veroordelingen - Maatregelen sinds 2010 (5-9155)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9155
Uitzonderlijk vervoer - Koninklijk besluit - Toepassing - Vergunning - Inbreuken - Controles - Overzicht (5-10233)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10233
Valse bommeldingen - Daders - Bestraffingen - Interventiekosten (5-10387)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10387
Verdwijningszaken in 2013 - Aantallen - Kosten - Termijnen (5-10896)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10896
Verkeersovertredingen - Europese richtlijn "Cross-border enforcement" - Implementatie - Wederkerigheid (5-9981)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9981
Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Cijfergegevens buitenlanders - Ingetrokken rijbewijzen - Maatregelen (5-10234)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10234
Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Touring - Maatregelen (5-10232)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10232
Verkoop van drugstoebehoren - Juridisch kader - Juridische vervolgingen (5-8521)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8521
Vluchtmisdrijven - Overzicht - Gevolgen - Oorzaken (5-8612)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8612
Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren (5-2041)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Patrick De Groote en Bart De Nijn en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2041/1
p. 1-7 5-2041/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije (5-2146)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe en Bart De Nijn en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2146/1
p. 1-3 5-2146/1 p. 1-3 (PDF)
Vrijwillige legerdienst - Vrijwillige Militaire Inzet - Kosten - Resultaten - Aantallen - Uitstroom (5-9870)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9870
Wapenwet - Ingeleverde wapens - Regularisering door politieagenten - Privťcollecties - Deontologie (5-10294)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10294
Wereldbank - Rapport "Doing business" - Ondernemingsklimaat - Daling - Maatregelen (5-10389)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10389
Wet op de kansspelen - Uitvoeringbesluiten (5-10388)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10388
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca (Wijziging wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : bijzondere toepassingsmodaliteiten voor bepaalde categorieŽn werknemers - Wijziging KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling - Wijziging WIB 1992 : afzonderlijke aanslagvoet van 33 pct. op de belastbare bezoldigingen) (5-2290)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (5-2144)      
  Verslag van de heer Bart De Nijn en mevrouw Olga Zrihen
5-2144/3
p. 1-5 5-2144/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-113
p. 12-14 5-113 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (Bijdragevermindering voor werkgevers van het hotelbedrijf die het geregistreerd kassasysteem gebruiken) (5-2289)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Vast Comitť voor onderzoek naar de civiele veiligheid (door de Kamer van volksvertegenwoordigers - Onderzoek naar de oorzaken van rampen - Lessen die getrokken moeten worden - Wijziging KB 28 maart 2007 betreffende een Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid) (5-2260)      
  Voorstel van de heer Bart De Nijn
5-2260/1
p. 1-14 5-2260/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (Vervanging van de naam op het naamplaatje op hun uniform door een nummer, teneinde de anonimiteit van de politieagenten te bewaren) (5-1580)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Lieve Maes en de heer Bart De Nijn
5-1580/3
p. 2-3 5-1580/3 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-106
p. 27-33 5-106 p. 27-33 (PDF)
Woning - Kraakdossiers - Bestraffing - Wetgevende en rechterlijke transparantie - Stand van zaken (5-8859)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8859
Ziekenhuizen - Medicatiefouten - Preventie - Cijfers - Maatregelen (5-10709)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10709
de oprichting van de algemene nationale gegevensbank Verkeer (5-11313)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11313
de oprichting van een interactief platform tussen burgers en politiediensten (5-11101)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11101
de optimalisatie van financiŽle middelen bij de politie en de doorstroming van aspiranten naar de lokale en federale politiezones (5-9584)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9584
de parameters in de CAD-Astrid software (5-11258)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11258
het aanslepende BE-Alert plan (5-11102)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11102
het bewakingscamerabeleid (5-11312)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11312
het in omloop zijn van valse postzegels (5-11326)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11326
het inschakelen van vrijwilligers bij de lokale politie (5-11257)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11257
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999