Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9338

van Bart De Nijn (N-VA) d.d. 12 juni 2013

aan de minister van Justitie

Federale politie - Gevangenentransporten

politie
overbrenging van gedetineerden

Chronologie

12/6/2013 Verzending vraag
26/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9338 d.d. 12 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig week staakte de federale politie van Turnhout vanwege de erbarmelijke staat en leeftijd van de celwagen waarin gevangenen getransporteerd worden (een ongekeurde celwagen nota bene).

Nog opmerkelijker is dat de federale politie van Turnhout staakt over een taak die zelf niet eens tot de bevoegdheid van de federale politie behoort. Gevangenentransporten behoren immers tot het takenpakket van het veiligheidskorps van Justitie. Door een tekort aan personeel in 2007 werd dit evenwel "tijdelijk" overgenomen door de federale politie, maar na zes jaar is er nog niets veranderd.

De woordvoerder van de federale politie stelde reeds dat er problemen zijn met betrekking tot het transport, maar dat er uiteraard ook een oplossing moet worden gezocht voor de onderbemanning van de diensten van Justitie.

Volgende vragen had ik dan ook graag gesteld:

1) Heeft de minister reeds stappen ondernomen om met de minister van Binnenlandse Zaken of met de diensten van de federale politie overleg te plegen over deze situatie?

2) Hoe is de situatie van het veiligheidskorps van Justitie geŽvolueerd sinds 2007? Is er terug voldoende personeelscapaciteit binnen Justitie om het gevangenentransport terug over te nemen?

3) Is Turnhout de enige plaats waar de federale diensten van de politie het gevangenentransport sinds 2007 moest overnemen of zijn er nog andere plaatsen waar dit ook diende te gebeuren? Heeft het veiligheidskorps van Justitie op deze plaatsen de taken van de federale politie reeds overgenomen of is dit nog niet gebeurd?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

1) Ja, er zijn reeds meerdere overlegvergaderingen geweest omtrent deze situatie. De technische aspecten (technische diensten, preventieadviseurs,..) worden in nauwe samenwerking met de federale politie behandeld. De problematiek wordt samen door de twee voogdministers gevolgd in het kader van het hogere overleg comité.

2) In toepassing van het art 23, paragraaf 4, alinea 2 van de wet op het politieambt is de bescherming van de transfer van gedetineerden tussen gevangenissen een verantwoordelijkheid van de Federale politie.

De overbrenging en bewaking van de gevangenen tussen gevangenissen is een taak die eveneens wettelijk vastgelegd is voor de beambten van het Veiligheidskorps (wet van 23 februari 2003 art 3, derde paragraaf) met het oog op het ontlasten van de politie van bepaalde taken die betrekking hebben op de overbrenging van gevangenen. Het Veiligheidskorps levert personeel aan de federale politie voor deze opdracht, de zogenaamde nationale transfers van gevangenis tot gevangenis. De bewaking tijdens deze transfers wordt bijna overal door het Veiligheidskorps verzekerd. De bescherming van deze transfers (de escortes) blijft wel een politiebevoegdheid.

Indien het Veiligheidskorps niet over voldoende personeelsleden beschikt, moet deze taak uitgevoerd worden door de Federale politie gezien het Veiligheidskorps dient ter ondersteuning.

3) Enkel in Hoogstraten (vertrekzone van de route 3) wordt de bewaking nog volledig door de federale politie gedaan. Om de route 3 te bemannen doet de federale politie een beroep op het interventiekorps (CIK) van Mechelen, Turnhout en Antwerpen. Reden hiervoor is dat historisch (en nu nog altijd) het Veiligheidskorps moeilijkheden heeft om de plaatsen in Hoogstraten op te vullen (geen kandidaten in mutatie) en dat de capaciteit hiervoor voorzien in 2007 ter beschikking werd gesteld van de federale politie maar op andere plaatsen (bijvoorbeeld 562Brugge). In Brugge en Lantin worden de nationale transfers volledig door het Veiligheidskorps uitgevoerd en in Mons, Hasselt en Brussel in gemengde ploegen met inspecteurs van de federale politie.