S. 5-2041 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren
Karl Vanlouwe    Patrick De Groote    Sabine Vermeulen    Bart De Nijn   

Oeganda
multilaterale hulp
ontwikkelingshulp
Democratische Republiek Congo
Midden-Afrika
motie van het Parlement
kaderovereenkomst
totstandbrenging van de vrede
bilaterale hulp
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2041/1 5-2041/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/3/2013
5-2041/2 5-2041/2 (PDF) Amendementen 25/6/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2013   Indiening Doc. 5-2041/1 5-2041/1 (PDF)
25/4/2013   Inoverwegingneming
25/4/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2013   Verzending naar commissie
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Uitgesteld
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
25/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Karl Vanlouwe
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Uitgesteld
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Niet behandeld
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Niet behandeld
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 25/6/2013, 12/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving