Auteurs- en sprekersregister betreffende "Pehlivan Fatma" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Anna Lindhstichting - Koning Boudewijnstichting (Euromed - Stimuleren van de dialoog tussen de burgers en civiele gemeenschappen van de twee oevers van het Middellandse Zeegebied) (3-4198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5587 3-61 p. 5587 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5853-5854 3-62 p. 5853-5854 (PDF)
Belgische en Turkse staatsburgers - Doorreis door Bulgarije - Oplichtingen en overvallen - Maatregelen (4-4414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4414
Beroepskaart - Vreemdelingen - Vrijstellingen (2-2084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2989 2-55 p. 2989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3202-3203 2-58 p. 3202-3203 (PDF)
De Roma (Migratiestromen vanuit de vroegere oostbloklanden - Opvangprobleem) (4-976)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-101
p. 7-9 4-101 p. 7-9 (PDF)
De aanbevelingen voor een inclusieve gezondheidszorg (Onderzoek m.b.t. de allochtone gemeenschap en het gezondheidsbeleid voor die groep - Culturele diversiteit) (5-1815)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118 COM
p. 11-13 5-118 COM p. 11-13 (PDF)
De aanhoudend hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen en de discriminatie op de arbeidsmarkt (Vermeende discriminatie door het interimbedrijf Adecco) (2-523)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De aanpak van familiaal geweld (3-812)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 30-31 3-113 p. 30-31 (PDF)
De aanwijzing van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (5-9009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9009
De achterstand inzake de regularisatiedossiers (Mensen zonder papieren) (3-181)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 22-23 3-41 p. 22-23 (PDF)
De afronding van de regularisatiecampagne (2-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-199
p. 6-7 2-199 p. 6-7 (PDF)
De bilaterale akkoorden inzake de officiŽle feestdagen (Wettelijke en religieuse feestdagen - genaturaliseerde werknemers uit moslimlanden) (3-912)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-140
p. 19 3-140 p. 19 (PDF)
De door de minister aangekondigde nepsollicitaties (Controleren of bedrijven allochtonen discrimineren bij aanwerving - Arbeidsmobiliteit) (2-531)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De eerwraak (5-1894)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 16-18 5-143 COM p. 16-18 (PDF)
De erkenning van echtscheidingen in het buitenland (Niet-erkennen in BelgiŽ van een in Turkije uitgesproken echtscheiding en omgekeerd) (3-1198)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 64-65 3-140 p. 64-65 (PDF)
De evaluatie van de veiligheidscontracten (Omzendbrief houdende richtlijnen over de inhoud van de evaluatierapporten) (2-807)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 40 2-212 p. 40 (PDF)
De forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie (5-8774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8774
De genderdimensie in de statistieken (Verslag van het adviescomitť ingevolge de algemene socio-economische enquÍte 2001) (2-944)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-944/1
p. 1-29 2-944/1 p. 1-29 (PDF)
De houding van de Belgische regering inzake het politiek, cultureel en economisch isolement van Noord-Cyprus (3-2333)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 161-163 3-216 p. 161-163 (PDF)
De huwelijksaangiften (Huwelijk in het buitenland van een allochtoon die genaturaliseerd is - Overschrijving van het huwelijk - Onderzoek door het parket naar de geldigheid van het huwelijk) (3-145)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 66-70 3-44 p. 66-70 (PDF)
De intentie van het Antwerpse stadsbestuur om een sterk verhoogde retributie te vragen bij het inschrijven van een vreemdeling (5-855)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-92
p. 27-29 5-92 p. 27-29 (PDF)
De interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Zie ook mondelinge vraag 5-653) (5-648)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-73
p. 20-23 5-73 p. 20-23 (PDF)
De investeringen in basisonderwijs van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (5-1909)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-122 COM
p. 11-14 5-122 COM p. 11-14 (PDF)
De kinderarmoede in BelgiŽ (5-573)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-61
p. 22-26 5-61 p. 22-26 (PDF)
De lage vervolgingsgraad van seksuele misdrijven (5-9494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9494
De loonkloof tussen mannen en vrouwen ten gevolge van deeltijds werk (4-1122)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-114
p. 34-36 4-114 p. 34-36 (PDF)
De nationaliteitsvereiste bij de erkenning als slachtoffer van obussen (Ontploffing van achtergebleven munitie uit de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Zie ook doc. 5-2826) (5-1375)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 34-35 5-145 p. 34-35 (PDF)
De nationaliteitsverklaring (Procedure van nationaliteitsverklaring - Politieverslag en advies Dienst Vreemdelingenzaken : termijn mededeling aan de Procureur des Konings - Voorlopig negatief advies van de Procureur) (3-144)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 64-66 3-44 p. 64-66 (PDF)
De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming (5-8349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8349
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1098)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De opvang van asielzoekers (Gebrek aan plaatsen - FinanciŽle hulp - Druk op OCMW's - Spreidingsplan) (4-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
4-112
p. 26-28 4-112 p. 26-28 (PDF)
De opvangcrisis (4-951)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de opvangcrisis
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De parkeerplaatsen in en om het station Gent-Sint-Pieters (Vernieuwing van heel de stationsomgeving - Tijdelijke oplossing voor de treinabonnees - Plaatsing van parkeermeters in de nabijheid van het station) (3-621)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-98
p. 84-85 3-98 p. 84-85 (PDF)
De positie van de moslimvrouwen in BelgiŽ (Ongelijkheid - Gedwongen huwelijken - Bevordering van de interculturele dialoog) (3-438)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 45-46 3-86 p. 45-46 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De problemen die Belgen met een dubbele nationaliteit ondervinden bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden (Visum) (2-1226)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-267
p. 7-8 2-267 p. 7-8 (PDF)
De problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden tijdens hun doorreis door Bulgarije (Problemen met de Bulgaarse politie - Visum - Dubbele nationaliteit) (3-1)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 9-10 3-10 p. 9-10 (PDF)
De problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden wanneer zij op doorreis door Bulgarije zijn (Problemen met de Bulgaarse politie) (2-808)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 42-43 2-210 p. 42-43 (PDF)
De reglementering inzake foto's van personen met hoofddeksel voor de identiteitskaarten (Om godsdienstige of medische redenen) (2-697)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 7-9 2-141 p. 7-9 (PDF)
De situatie van nieuwe burgers van de Europese Unie (Slovaakse en Roumeense Romazigeuners - Ongewenste neveneffecten van het vrij verkeer van personen) (3-1354)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-198
p. 8-10 3-198 p. 8-10 (PDF)
De stijging van de kinderarmoede in ons land (5-9358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9358
De studie naar criminaliteit bij allochtone jongeren (Studie uitgevoerd door Dr. Marion van San - Indienstneming van allochtonen bij de politie) (2-646)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-172
p. 50-52 2-172 p. 50-52 (PDF)
De trage omzetting van Europese richtlijnen door ons land (5-9128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9128
De transplantatie en donatie van organen (Gebrek aan donoren - Sensibilisering van de bevolking - Islamitische bevolking) (3-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 73-75 3-98 p. 73-75 (PDF)
De uitbreiding van de anonieme sollicitaties (om discriminatie op grond van nationaliteit, ras of etnische afkomst te voorkomen) (5-1817)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 8-10 5-143 COM p. 8-10 (PDF)
De uitvoering van een resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Turkse deel van Cyprus) (3-303)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 9-10 3-57 p. 9-10 (PDF)
De uitvoering van het ministerieel besluit rond de stijging van de broodprijzen (2-688)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-137
p. 29-30 2-137 p. 29-30 (PDF)
De verkiezing van de leden en de vernieuwing van de Moslimexecutieve (3-393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-81
p. 47-48 3-81 p. 47-48 (PDF)
De verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten in situaties van onverwijderbaarheid (Dienst Vreemdelingenzaken - Vereiste van nationaliteitsbewijs - Onmogelijkheid voor bepaalde groepen om dat voor te leggen [o.a. Somalische onderdanen]) (3-392)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-84
p. 18-20 3-84 p. 18-20 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van vier kinderen en hun moeder (Asielzoekers) (4-1043)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Zie actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
De verwarmingstoelage van de FOD Economie (die lager ligt dan de toelage van het OCMW) (4-925)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 32-33 4-93 p. 32-33 (PDF)
De vrouwonvriendelijke reclame (op het autosalon en elders) (5-1816)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 6-8 5-143 COM p. 6-8 (PDF)
De werkzaamheden van de Commissie voor interculturele dialoog (Minderwaardige positie van de vrouw in de islamitische gemeenschap - Gedwongen huwelijken - Marokkaanse vrouwen - Verslag van de commissie voorgezeten door mevrouw Neyts en de heer Lallemand) (3-437)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-86
p. 61-64 3-86 p. 61-64 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Diversiteitslabel - Invoering (Label dat ondernemingen moet stimuleren om een diversiteitsbeleid te voeren : tewerkstellling van allochtonen, vrouwen, mensen met een handicap en oudere werknemers) 3-6314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9011-9012 3-82 p. 9011-9012 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  mevrouw Fatma Pehlivan, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Pehlivan, gecoŲpteerd senator
2-92
p. 9 2-92 p. 9 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Fatma Pehlivan, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-41
p. 6 5-41 p. 6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Pehlivan, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een vrouwenhuis in Istalif (Afghanistan) (3-632)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-632/1
p. 1-27 3-632/1 p. 1-27 (PDF)
Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee (2003-2004)      
  Aanwijzing van een lid van de Senaat
3-46
p. 8 3-46 p. 8 (PDF)
Evaluatie van de nieuwe asielprocedure (4-1204)      
  Bespreking
4-100
p. 26-32 4-100 p. 26-32 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Verwarmingstoelage - Afschaffing vanaf 1 januari 2010 (4-5085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5085
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Verwarmingstoelage - Afschaffing vanaf 1 januari 2010 (4-5086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5086
Gevangenis - Zelfdoding - Overzicht - Procedure (5-8171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8171
Gevangenis - Verdacht overlijden - Overzicht - Procedure (5-8172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8172
Gezinshereniging - Aantallen - Opsplitsing per nationaliteit en leeftijd (4-5063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-5063
Gezinshereniging - Aantallen - Opsplitsing per nationaliteit en leeftijd (4-6172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6172
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet, teneinde het openbaar ambt open te stellen voor niet-EU-burgers (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (3-1095)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1095/1
p. 1-6 3-1095/1 p. 1-6 (PDF)
Het Afrikaans multifunctioneel centrum (Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Schrapping subsidies) (2-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 12-14 2-181 p. 12-14 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de moslims van BelgiŽ (3-46)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-22
p. 13-14 3-22 p. 13-14 (PDF)
Het actieplan voor meer diversiteit bij de overheid (Toegang allochtonen, gehandicapten en vrouwen - Herziening van de Grondwet) (3-578)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-97
p. 16-18 3-97 p. 16-18 (PDF)
Het arrest van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de notie belangen gezinsleven bij gezinshereniging (Voorwaarde van stabiele en regelmatige bestaansmiddelen) (5-538)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-59
p. 31-33 5-59 p. 31-33 (PDF)
Het bilateraal akkoord tussen BelgiŽ en Turkije inzake de sociale zekerheid (Recht van Turkse gepensioneerde ouders op kinderbijslag als hun kinderen in het buitenland verblijven - Inwerkingtreding van de overeenkomst) (2-767)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 13-14 2-201 p. 13-14 (PDF)
Het gunstig advies van de Europese Commissie over de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie (2-880)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-241
p. 37-43 2-241 p. 37-43 (PDF)
Het hoge aantal groepsverkrachtingen in BelgiŽ (Nationaal Actieplan) (5-699)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-78
p. 26-28 5-78 p. 26-28 (PDF)
Het huiselijk geweld tegen migrantenvrouwen (die op een verblijfsvergunning wachten - Gezinshereniging - Bekrachtiging van de Conventie van de Raad van Europa voor het voorkomen en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (5-2757)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 12-14 5-189 COM p. 12-14 (PDF)
Het koninklijk besluit ter vrijstelling van een beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (2-889)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 24-25 2-184 p. 24-25 (PDF)
Het niet toepassen van de Conventie van Wenen (1976) door gemeentelijke overheden in Vlaanderen (Afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand - Turkse migranten - Geboorteakte) (3-244)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-56
p. 39-40 3-56 p. 39-40 (PDF)
Het stralingsgevaar van digitale draadloze telefoons (DECT) (3-1654)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 42-43 3-167 p. 42-43 (PDF)
Het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriŽringen (Specifiek probleem van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen) (2-955)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 59-60 2-270 p. 59-60 (PDF)
Het verlaagde BTW-tarief inzake arbeidsintensieve diensten (Europese beschikking - Kleine verdieners, renovatie van huizen - Tijdelijke maatregel - Verlenging) (3-603)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-98
p. 62-64 3-98 p. 62-64 (PDF)
Het voorstel om leefloonsancties te koppelen aan het naar school sturen van kinderen (5-480)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-55
p. 39-43 5-55 p. 39-43 (PDF)
Het vrije verkeer van personen van derde landen in de Europese Unie (Zwitserse onderdanen - Allochtonen die in Zwitserland wonen - Voorschriften met betrekking tot de visa) (2-618)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 13-14 2-119 p. 13-14 (PDF)
Het vrijgeven van lichamen bij rechtszaken (Autopsie - Toelating voor begrafenis) (5-1888)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 9-11 5-129 COM p. 9-11 (PDF)
Huiselijk geweld bij etnische minderheden en het stijgend aantal vrouwen van allochtone afkomst in vluchthuizen (5-1893)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 12-14 5-143 COM p. 12-14 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Financiering (3-5471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7637 3-72 p. 7637 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8080-8081 3-75 p. 8080-8081 (PDF)
Mensen zonder papieren - Regularisatiecampagne - Aantallen - Stand van zaken (4-7306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-7306
Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen (Actielijnen : strijd tegen geweld binnen het huisgezin, mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting, ontwikkelingssamenwerking - Acties tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie - Samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferhulp) (2-696)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Pehlivan en de heer Malmendier
2-696/1
p. 1-83 2-696/1 p. 1-83 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van de dames Van Riet en Pehlivan
2-1248/6
p. 1-43 2-1248/6 p. 1-43 (PDF)
   Aanvullende heffing op de omzet van de farmaceutische firma's
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Aflevering van medisch materieel door personen verbonden aan gespecialiseerde centra
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Afstemmen van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3-plannen
2-1248/6
p. 3-4 2-1248/6 p. 3-4 (PDF)
   Alternatieve financiering van de wachtuitkeringen aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Alternerend werken en leren voor jongeren onder de 25 jaar met een diploma van secondair onderwijs
2-1248/6
p. 6 2-1248/6 p. 6 (PDF)
   Begrafeniskosten van de statutaire personeelsleden van Belgacom en BIAC en de overlevingspensioenen van hun rechthebbenden
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-1248/6
p. 5-6 2-1248/6 p. 5-6 (PDF)
   Bestrijding van de digitale kloof
2-1248/6
p. 2-3 2-1248/6 p. 2-3 (PDF)
  2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Bevoegdheid van de Sociale Inspectie in het kader van de vreemdelingenwet van 15 december 1980
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 23 2-1248/6 p. 23 (PDF)
   Bijhouden van de individuele rekeningen van de sociaal verzekerden
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Financiering van de barema's van het personeel van rust- en verzorgingstehuizen
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid der zelfstandigen
2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
   Financiering van de verzorgingsinstellingen op grond van kwaliteit en toegankelijkheid van de verzorging
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   FinanciŽle aanmoediging van kinsetherapeuten die uit het beroep wensen te stappen
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 23-24 2-1248/6 p. 23-24 (PDF)
   Gegevensmededeling door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 19-21 2-1248/6 p. 19-21 (PDF)
   Havenarbeiders - Beroep tegen de individuele bestuurshandelingen
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
   Integratie van het Nationaal Instituut voor onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
2-1248/6
p. 4-5 2-1248/6 p. 4-5 (PDF)
  2-1248/6
p. 14-15 2-1248/6 p. 14-15 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
   Medische overeenkomstencommissies - Vereenvoudiging van een aantal dubbele structuren van de gezondheidssector
2-1248/6
p. 10-11 2-1248/6 p. 10-11 (PDF)
   Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van buurtdiensten en -banen
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
   Overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten door openbare ziekenhuizen
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Financiering
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 22-23 2-1248/6 p. 22-23 (PDF)
   Samenstelling van de vestigingscommissies voor apotheken
2-1248/6
p. 10 2-1248/6 p. 10 (PDF)
   Sociale Maribel : aanstelling van een regeringscommissaris per sectoraal fonds
2-1248/6
p. 4 2-1248/6 p. 4 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Sociale Maribel : financiering opleidingsprojecten verplegend personeel
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Sociale zekerheid van de contractuele personeelsleden verbonden aan autonome overheidsbedrijven
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Startbaanovereenkomst - Gelijktijdigheid opleiding en baan
2-1248/6
p. 4 2-1248/6 p. 4 (PDF)
   Toekenningsprocedure van subsidies voor sociale projecten door de minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 24 2-1248/6 p. 24 (PDF)
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
  2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Verjaringstermijn premiebetalingen RSZPPO door de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Werkloosheidsuitkeringen voor buitenlandse werknemers en staatlozen : omzetting van de geldende bepalingen in een wet
2-1248/6
p. 7 2-1248/6 p. 7 (PDF)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-1248/6
p. 2 2-1248/6 p. 2 (PDF)
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-1248/6
p. 12 2-1248/6 p. 12 (PDF)
   Wijziging wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde : bevoegdheid minister Volksgezondheid
2-1248/6
p. 11 2-1248/6 p. 11 (PDF)
   Wijziging wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild (Erkenningsvoorwaarden van de inrichtingen ; controlerechten)
2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
   Wijzigingen KB van 28 september 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring : aanpassing van het bedrag van de controlerechten
2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
   Wijzigingen wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg : continuÔteit van de zorgverstrekking door vroedvrouwen en beoefenaars van de verpleegkunde - Beroepstitels
2-1248/6
p. 11-12 2-1248/6 p. 11-12 (PDF)
   Wijzigingen wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen : verbod op voordelen bij levering van geneesmiddelen en efficiŽntie van de controles
2-1248/6
p. 11 2-1248/6 p. 11 (PDF)
   Wijzigingen wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : taken en efficiŽntie van de controles
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 18-19 2-1248/6 p. 18-19 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1492/3
p. 1-40 3-1492/3 p. 1-40 (PDF)
   Aankoop door de bedrijven van duurzame en mindervervuilende bedrijfswagens - Fiscale stimuli
3-1492/3
p. 27-28 3-1492/3 p. 27-28 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Actieprogramma voor de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde - Impulsfonds
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
   Administratieve geldboeten toepasselijk bij inbreuk op sommige sociale wetten : aanwending van de opbrengst van de boeten voor het globaal beheer van de sociale zekerheid
3-1492/3
p. 8 3-1492/3 p. 8 (PDF)
   Begeleidingsuitkering : uitkering aan jongeren die zich in de wachttijd als schoolverlater bevinden, indien ze een opleiding of begeleiding volgen met het oog op de integratie op de arbeidsmarkt
3-1492/3
p. 4 3-1492/3 p. 4 (PDF)
   Berekening van de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid verschuldigd door het Riziv voor de dagen die vallen binnen de eerste maand van tewerkstelling
3-1492/3
p. 8 3-1492/3 p. 8 (PDF)
   Betaald educatief verlof - Beperking van de terugbetaling aan de werkgevers tot een forfaitair bedrag
3-1492/3
p. 2-3 3-1492/3 p. 2-3 (PDF)
  3-1492/3
p. 13 3-1492/3 p. 13 (PDF)
  3-1492/3
p. 20-22 3-1492/3 p. 20-22 (PDF)
  3-1492/3
p. 25 3-1492/3 p. 25 (PDF)
   Betere inning van de sociale bijdragen door een uitbreiding van de mogelijkheid tot afhouding naar alle organismen voor inning van de bijdragen, door een uitbreiding van de mogelijkheid tot afhouding naar privaatrechtelijke natuurlijke personen en rechtspersonen en door de afhouding mogelijk te maken voor de sommen die de deelgebieden, instellingen die afhangen van de federale Staat of van de deelgebieden en de openbare instellingen van sociale zekerheid verschuldigd zijn
3-1492/3
p. 8-9 3-1492/3 p. 8-9 (PDF)
   Evolutie van de lasten voor gezondheidszorg
3-1492/3
p. 30-31 3-1492/3 p. 30-31 (PDF)
  3-1492/3
p. 34 3-1492/3 p. 34 (PDF)
   Heffingen ten laste van de geneesmiddelenindustrie
3-1492/3
p. 10-11 3-1492/3 p. 10-11 (PDF)
   Kosteloze tandverzorging voor kinderen van zelfstandigen
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
  3-1492/3
p. 19 3-1492/3 p. 19 (PDF)
   Maximumfactuur voor gezondheidszorg (Fiscale en sociale MAF) - Remgeld
3-1492/3
p. 9-10 3-1492/3 p. 9-10 (PDF)
  3-1492/3
p. 17-18 3-1492/3 p. 17-18 (PDF)
  3-1492/3
p. 19-20 3-1492/3 p. 19-20 (PDF)
  3-1492/3
p. 24-25 3-1492/3 p. 24-25 (PDF)
   Overdracht aan de Staat van eerste-pijlerverplichtingen van de publiekrechtelijke instellingen t.a.v. hun statutair personeel - Pensioenfondsen
3-1492/3
p. 6 3-1492/3 p. 6 (PDF)
  3-1492/3
p. 15 3-1492/3 p. 15 (PDF)
  3-1492/3
p. 23 3-1492/3 p. 23 (PDF)
  3-1492/3
p. 25 3-1492/3 p. 25 (PDF)
  3-1492/3
p. 27 3-1492/3 p. 27 (PDF)
  3-1492/3
p. 31 3-1492/3 p. 31 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Problematiek van de bescherming van geneesmiddelen via octrooien - "TRIPPS" - Ontwikkelingssamenwerking
3-1492/3
p. 27 3-1492/3 p. 27 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
   Regelingen van de brugpensioenen en de pseudobrugpensioenen
3-1492/3
p. 31 3-1492/3 p. 31 (PDF)
   Sancties in geval van fraude bij de toegelaten arbeid van gepensioneerden
3-1492/3
p. 6 3-1492/3 p. 6 (PDF)
  3-1492/3
p. 14 3-1492/3 p. 14 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen : prestaties inzake sociale zekerheid die een verzoening tussen het beroepsleven en het privť-leven aanmoedigen - Dienstencheques
3-1492/3
p. 4-5 3-1492/3 p. 4-5 (PDF)
  3-1492/3
p. 13-14 3-1492/3 p. 13-14 (PDF)
  3-1492/3
p. 28-29 3-1492/3 p. 28-29 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Sociale Maribel : aanpassing wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, in gevolge de creatie van een enig Fonds bevoegd voor alle werkgevers van de overheidssector waarop de sociale Maribel van toepassing is
3-1492/3
p. 3-4 3-1492/3 p. 3-4 (PDF)
   Sociale zekerheid : strijd tegen sociale fraude en oneigenlijk gebruik van de reglementering
3-1492/3
p. 7-8 3-1492/3 p. 7-8 (PDF)
  3-1492/3
p. 22 3-1492/3 p. 22 (PDF)
   Sociale zekerheid : verbod op het beperken of opheffen van sancties en ambtshalve veroordeling tot uitbetaling van de bijdragen in geval van bijdragefraude
3-1492/3
p. 7 3-1492/3 p. 7 (PDF)
  3-1492/3
p. 22 3-1492/3 p. 22 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor bedrijfswagens (Interpretatie van de begrippen "voertuig ter beschikking gesteld aan de werknemers voor andere dan loutere beroepsdoeleinden" en "collectief vervoer van werknemers")
3-1492/3
p. 8 3-1492/3 p. 8 (PDF)
  3-1492/3
p. 15-17 3-1492/3 p. 15-17 (PDF)
  3-1492/3
p. 27-28 3-1492/3 p. 27-28 (PDF)
  3-1492/3
p. 32 3-1492/3 p. 32 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Specifieke positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
3-1492/3
p. 28 3-1492/3 p. 28 (PDF)
  3-1492/3
p. 30 3-1492/3 p. 30 (PDF)
  3-1492/3
p. 35 3-1492/3 p. 35 (PDF)
   Spijzen van het Zilverfonds
3-1492/3
p. 26 3-1492/3 p. 26 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-1492/3
p. 18 3-1492/3 p. 18 (PDF)
  3-1492/3
p. 19 3-1492/3 p. 19 (PDF)
   Telasteneming van medische behandelingskosten door de OCMW's : remgeld
3-1492/3
p. 5-6 3-1492/3 p. 5-6 (PDF)
   Terugbetaling van ziektekosten aan gedetineerden
3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
   Toekomst van de sociale zekerheid - Financiering
3-1492/3
p. 30-31 3-1492/3 p. 30-31 (PDF)
  3-1492/3
p. 32-34 3-1492/3 p. 32-34 (PDF)
  3-1492/3
p. 35-36 3-1492/3 p. 35-36 (PDF)
   Uitbreiding van het adoptieverlof
3-1492/3
p. 29 3-1492/3 p. 29 (PDF)
   Uitbreiding van het vaderschapsverlof
3-1492/3
p. 29 3-1492/3 p. 29 (PDF)
   Vergoeding aan de stagemeesters in de tandheelkunde (ZIV)
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
   Verlenging van de verjaringstermijn inzake sociale zekerheid t.a.v. de werkgevers die langs de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven hun aangifte inzake sociale zekerheid indienen
3-1492/3
p. 9 3-1492/3 p. 9 (PDF)
   Vruchtbaarheidsbehandeling : ZIV-tussenkomst
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
  3-1492/3
p. 18 3-1492/3 p. 18 (PDF)
  3-1492/3
p. 23-24 3-1492/3 p. 23-24 (PDF)
  3-1492/3
p. 26 3-1492/3 p. 26 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
  3-1492/3
p. 36 3-1492/3 p. 36 (PDF)
   Wijze van terugbetaling van niet-gebruikte PWA-cheques aan de gebruikers
3-1492/3
p. 4 3-1492/3 p. 4 (PDF)
  3-1492/3
p. 13 3-1492/3 p. 13 (PDF)
   ZiekenhuispatiŽnten aan wie geen supplementen mogen worden aangerekend voor een verblijf in een tweepatiŽntenkamer
3-1492/3
p. 11-12 3-1492/3 p. 11-12 (PDF)
   Zorgforfait voor chronisch zieken (ZIV)
3-1492/3
p. 20 3-1492/3 p. 20 (PDF)
  3-1492/3
p. 24-25 3-1492/3 p. 24-25 (PDF)
  3-1492/4
p. 1-8 3-1492/4 p. 1-8 (PDF)
   Oprichting, binnen FOD Buitenlandse Zaken, van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties
3-1492/4
p. 2 3-1492/4 p. 2 (PDF)
   Vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking
3-1492/4
p. 2-8 3-1492/4 p. 2-8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-424/3
p. 1-65 3-424/3 p. 1-65 (PDF)
   Alternatieve financiering sociale zekerheid
3-424/3
p. 13-14 3-424/3 p. 13-14 (PDF)
  3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 36 3-424/3 p. 36 (PDF)
   Apotheek in luchthaven Brussel-Nationaal
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 35 3-424/3 p. 35 (PDF)
  3-424/3
p. 38 3-424/3 p. 38 (PDF)
   Bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's bij aanvraag van maatschappelijke hulp
3-424/3
p. 41 3-424/3 p. 41 (PDF)
  3-424/3
p. 42 3-424/3 p. 42 (PDF)
   Farmanet
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 37-38 3-424/3 p. 37-38 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 35 3-424/3 p. 35 (PDF)
   Fonds ter bestrijding van tabaksgebruik
3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 35 3-424/3 p. 35 (PDF)
  3-424/3
p. 38 3-424/3 p. 38 (PDF)
  3-424/3
p. 39 3-424/3 p. 39 (PDF)
   Geneesmiddelenbeleid (ZIV)
3-424/3
p. 32 3-424/3 p. 32 (PDF)
   Loopbaanonderbrekingsuitkeringen
3-424/3
p. 20-21 3-424/3 p. 20-21 (PDF)
   Maatregelen betreffende personen met een handicap
3-424/3
p. 14-16 3-424/3 p. 14-16 (PDF)
   Maatregelen inzake maatschappelijke integratie
3-424/3
p. 17-18 3-424/3 p. 17-18 (PDF)
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra - Voogdij over niet-begeleide minderjarigen
3-424/3
p. 40-41 3-424/3 p. 40-41 (PDF)
  3-424/3
p. 41-42 3-424/3 p. 41-42 (PDF)
   Openstellen van het stelsel van dienstencheques voor buitenlanders
3-424/3
p. 23-25 3-424/3 p. 23-25 (PDF)
   Overzicht van de maatregelen inzake sociale zekerheid, pensioenen en werk
3-424/3
p. 2-16 3-424/3 p. 2-16 (PDF)
  3-424/3
p. 32-39 3-424/3 p. 32-39 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-424/3
p. 20 3-424/3 p. 20 (PDF)
   Programma ter vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden
3-424/3
p. 18-19 3-424/3 p. 18-19 (PDF)
  3-424/3
p. 43 3-424/3 p. 43 (PDF)
   Reglementering inzake zuurstof
3-424/3
p. 33 3-424/3 p. 33 (PDF)
  3-424/3
p. 36 3-424/3 p. 36 (PDF)
   Sociaal statuut zelfstandigen
3-424/3
p. 9-12 3-424/3 p. 9-12 (PDF)
  3-424/3
p. 21-22 3-424/3 p. 21-22 (PDF)
   Statuut meewerkende echtgenoot : pensioen
3-424/3
p. 10 3-424/3 p. 10 (PDF)
  3-424/3
p. 21-22 3-424/3 p. 21-22 (PDF)
   Tegemoetkomingen voor personen met een handicap
3-424/3
p. 39-40 3-424/3 p. 39-40 (PDF)
   Terugbetaling geneesmiddelen - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-424/3
p. 32 3-424/3 p. 32 (PDF)
  3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 34-35 3-424/3 p. 34-35 (PDF)
  3-424/3
p. 37-38 3-424/3 p. 37-38 (PDF)
  3-424/3
p. 38-39 3-424/3 p. 38-39 (PDF)
   Thuisverpleging
3-424/3
p. 36 3-424/3 p. 36 (PDF)
   Uitbreiding activeringsmaatregelen voor vreemdelingen : werk
3-424/3
p. 41 3-424/3 p. 41 (PDF)
  3-424/3
p. 42 3-424/3 p. 42 (PDF)
   Uitbreiding van de regeling inzake dienstencheques
3-424/3
p. 6-8 3-424/3 p. 6-8 (PDF)
  3-424/3
p. 22-32 3-424/3 p. 22-32 (PDF)
   Voorwaardelijk artsenbudget
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 37 3-424/3 p. 37 (PDF)
   Werkwijze met deelbudgetten (Geneesmiddelen)
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
  3-424/3
p. 37 3-424/3 p. 37 (PDF)
   Ziekenhuisapotheken
3-424/3
p. 34 3-424/3 p. 34 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-742/6
p. 1-5 3-742/6 p. 1-5 (PDF)
   Fonds t.b.v. de centra voor dringende oproepen (Centra 112)
3-742/6
p. 2 3-742/6 p. 2 (PDF)
   Wijziging wet 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en wet 8 augustus 1983 m.b.t. Rijksregister natuurlijke personen: elektronische identiteitskaart (Raadpleging door de Staatsveiligheid en de Inlichtingendienst van het leger - Toegang van de ministers van Leefmilieu tot het wachtregister voor de vreemdelingen voor toepassing van de wet van 26 maart 1971 op bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Toegang van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding tot het wachtregister)
3-742/6
p. 3-4 3-742/6 p. 3-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan en de heer Barbeaux
2-1390/3
p. 1-127 2-1390/3 p. 1-127 (PDF)
   Actieve welvaartstaat - Verhoging van de pensioenleeftijd
2-1390/3
p. 21 2-1390/3 p. 21 (PDF)
  2-1390/3
p. 47 2-1390/3 p. 47 (PDF)
  2-1390/3
p. 48-49 2-1390/3 p. 48-49 (PDF)
   Benadrukken van de rol van de apotheker in de eerstelijns-gezondheidszorg - Vergoeding voor de intellectuele prestaties
2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Beperking van de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen voor personen die niet lijden aan maagzweer of slokdarmontsteking
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Boekhouding van de politiezones - Aan de RSZ-PPO gestorte bedrag voor de rijkswachters die aan de plaatselijke politie werden overgedragen
2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Concurrentiekracht van de ondernemingen
2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
  2-1390/3
p. 23 2-1390/3 p. 23 (PDF)
   Ethische comitťs in ziekenhuizen
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Evolutie van de overheidsschuld
2-1390/3
p. 20-21 2-1390/3 p. 20-21 (PDF)
  2-1390/3
p. 30-31 2-1390/3 p. 30-31 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : financiŽle bepalingen
2-1390/3
p. 42 2-1390/3 p. 42 (PDF)
  2-1390/3
p. 46-47 2-1390/3 p. 46-47 (PDF)
   Financiering van de ziekenhuizen - Controle op de minimale klinische gegevens
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden : motiveren van werkgevers en oudere werknemers de arbeidsrelatie verder te zetten
2-1390/3
p. 12 2-1390/3 p. 12 (PDF)
   Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Gewaarborgde kinderbijslag
2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
   Gebruik van antibiotica
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
   Grotere verpakkingen van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 39 2-1390/3 p. 39 (PDF)
   Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake vermindering van sociale-zekerheidsbijdragen - Harmonisering en coŲrdinatie der verschillende tewerkstellingsmaatregelen (Structurele vermindering - Oudere werknemers ; langdurig werkzoekenden ; eerste aanwervingen ; jonge werknemers ; collectieve arbeidsduurvermindering en week van 4 werkdagen)
2-1390/3
p. 12-14 2-1390/3 p. 12-14 (PDF)
  2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
  2-1390/3
p. 51-52 2-1390/3 p. 51-52 (PDF)
   Herinvlagging van de koopvaardij
2-1390/3
p. 5 2-1390/3 p. 5 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
   Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-1390/3
p. 3 2-1390/3 p. 3 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Hervorming van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Wet van 27 februari 1987)
2-1390/3
p. 8-9 2-1390/3 p. 8-9 (PDF)
   Homeopatische geneesmiddelen
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Maximumfactuur : enterale voeding
2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 38 2-1390/3 p. 38 (PDF)
   Mobiliteitsproblematiek
2-1390/3
p. 23-24 2-1390/3 p. 23-24 (PDF)
   OCMW : asielzoekers
2-1390/3
p. 16-17 2-1390/3 p. 16-17 (PDF)
  2-1390/3
p. 52-54 2-1390/3 p. 52-54 (PDF)
   Oprichting Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
2-1390/3
p. 18 2-1390/3 p. 18 (PDF)
  2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 39 2-1390/3 p. 39 (PDF)
  2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 42-43 2-1390/3 p. 42-43 (PDF)
  2-1390/3
p. 44 2-1390/3 p. 44 (PDF)
   Prijsbepaling van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
   Probleem van de medische responsabilisering inzake voorschrijfgedrag
2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
  2-1390/3
p. 36-37 2-1390/3 p. 36-37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37-38 2-1390/3 p. 37-38 (PDF)
  2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
   Procedures inzake outplacement - Opheffing bepalingen betreffende het Fonds voor outplacement en toevertrouwen van de opdracht aan de RVA
2-1390/3
p. 11-12 2-1390/3 p. 11-12 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-1390/3
p. 18-19 2-1390/3 p. 18-19 (PDF)
  2-1390/3
p. 32 2-1390/3 p. 32 (PDF)
   Producten die in de apotheek mogen worden verkocht
2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Recht op kinderbijslag voor de ouders van een geplaatst kind
2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
   Rosetta-plan voor zelfstandigen (Steunplan en lening voor jonge werkzoekenden die zich als zelfstandige willen vestigen)
2-1390/3
p. 9-10 2-1390/3 p. 9-10 (PDF)
  2-1390/3
p. 24 2-1390/3 p. 24 (PDF)
  2-1390/3
p. 47-48 2-1390/3 p. 47-48 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 49 2-1390/3 p. 49 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars (Onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers - Oprichting van een commissie "Kunstenaars" - Vermindering werkgeversbijdragen - Vakantiegeld - Aansluiting bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en bij de Rijksdient voor Jaarlijkse Vakantie - Tijdelijke arbeid)
2-1390/3
p. 4-5 2-1390/3 p. 4-5 (PDF)
  2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Sociaal-economische toestand van het land
2-1390/3
p. 19-32 2-1390/3 p. 19-32 (PDF)
   Sociale Maribel : terugvordering bij werkgevers die de tewerkstellingsaangroei niet nakomen ; terugvorderingsfondsen
2-1390/3
p. 10 2-1390/3 p. 10 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 50-51 2-1390/3 p. 50-51 (PDF)
   Sportongevallen van amateurs en ziekteverzekering
2-1390/3
p. 7 2-1390/3 p. 7 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Startbaanovereenkomsten openbare sector : financiering door RVA
2-1390/3
p. 10-11 2-1390/3 p. 10-11 (PDF)
  2-1390/3
p. 51 2-1390/3 p. 51 (PDF)
   Toegang van daklozen tot de maatschappelijke en financiŽle dienstverlening
2-1390/3
p. 14-16 2-1390/3 p. 14-16 (PDF)
  2-1390/3
p. 53 2-1390/3 p. 53 (PDF)
   Uitbreiding naar de Nationale Loterij van het toepassingsveld van de wet van 5 december 1968 op de CAO's en de paritaire comitťs
2-1390/3
p. 10 2-1390/3 p. 10 (PDF)
   Uitbreiding van de maximumfactuur tot geneesmiddelen van categorie C
2-1390/3
p. 8 2-1390/3 p. 8 (PDF)
  2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
   Uitdelen van artsenmonsters (Staaltjes)
2-1390/3
p. 42 2-1390/3 p. 42 (PDF)
  2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor KMO's
2-1390/3
p. 49 2-1390/3 p. 49 (PDF)
  2-1390/3
p. 51 2-1390/3 p. 51 (PDF)
   Voorontwerp van Vlaams decreet betreffende de bevoegdheid van het gewest inzake collectieve arbeidsovereenkomsten
2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 50 2-1390/3 p. 50 (PDF)
   Wachttijd voor de erkenning van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Werkloosheidspeil
2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 21 2-1390/3 p. 21 (PDF)
  2-1390/3
p. 24-25 2-1390/3 p. 24-25 (PDF)
  2-1390/3
p. 29 2-1390/3 p. 29 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 49-50 2-1390/3 p. 49-50 (PDF)
   Wijziging artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek (Doc. nr 2-292/1)
2-1390/3
p. 32 2-1390/3 p. 32 (PDF)
   Ziekteverzekering : ongevallen die reeds werden vergoed krachtens een andere wetgeving dan deze van het Riziv (Subrogatie)
2-1390/3
p. 8 2-1390/3 p. 8 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Sociale Aangelegenheden
2-255
p. 8-11 2-255 p. 8-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Verslag van de heer Barbeaux en mevrouw Pehlivan
2-1391/4
p. 1-8 2-1391/4 p. 1-8 (PDF)
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/4
p. 2-3 2-1391/4 p. 2-3 (PDF)
   Sociale bescherming van onthaalmoeders
2-1391/4
p. 2 2-1391/4 p. 2 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Sociale Aangelegenheden
2-255
p. 8-11 2-255 p. 8-11 (PDF)
Protest tegen het feit dat een minister namens een andere minister antwoordt op een mondelinge vraag      
  2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Integratie en asiel- en migratiebeleid
3-6
p. 33-35 3-6 p. 33-35 (PDF)
Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie (5-5373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5373
Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie (5-5374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5374
Selor - Taaltesten - Slaagcijfers (5-8009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8009
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Afwezigheid van vele senatoren tijdens het debat
2-229
p. 5 2-229 p. 5 (PDF)
Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven (2-1011)      
  Verslag van de dames Bouarfa, Pehlivan en Thijs
2-1011/1
p. 1-78 2-1011/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
2-216
p. 33-43 2-216 p. 33-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Bespreking
5-141
p. 34-38 5-141 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (Integratie van genderaspecten in het beleid inzake internationale vrede en veiligheid) (3-2133)      
  Voorstel van de dames Pehlivan en Zrihen
3-2133/1
p. 1-7 3-2133/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria (2-1335)      
  Voorstel van de heer Galand en de dames Pehlivan, Laloy, Nagy, KaÁar, de T'Serclaes en Nyssens
2-1335/1
p. 1-5 2-1335/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolť en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2047)      
  Voorstel van de dames Zrihen, Hermans, Pehlivan, Annane en de Bethune
3-2047/1
p. 1-17 3-2047/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Pehlivan c.s.
3-2047/2
p. 1-4 3-2047/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Amendement nr 55 van mevrouw Pehlivan, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1031/6
p. 1-2 3-1031/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het amendement
3-133
p. 47-49 3-133 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus (3-756)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
3-756/1
p. 1-2 3-756/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ (Belang van een goed meet- en evaluatie-instrument waarmee de sociaal-economische en ecologische ontwikkelingen kunnen getoetst worden op hun duurzaamheid - Rol van de Senaat) (3-1607)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Martens c.s.
3-1607/1
p. 1-5 3-1607/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (3-2091)      
  Voorstel van de dames Pehlivan, Zrihen, Anseeuw, Geerts en Tindemans en de heer Cornil
3-2091/1
p. 1-4 3-2091/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Voorstel van de dames Geerts en Pehlivan
3-1143/1
p. 1-3 3-1143/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Nimmegeers
3-1454/1
p. 1-2 3-1454/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Zakia Khattabi, Freya Piryns en Dalila Douifi en de heren Dirk Claes en Bert Anciaux
5-1828/1
p. 1-11 5-1828/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Fatma Pehlivan
5-1828/2
p. 2-3 5-1828/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
5-112
p. 14-17 5-112 p. 14-17 (PDF)
Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Cyprus - Agenderen op internationale fora) (2-1174)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
2-1174/1
p. 1-2 2-1174/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Pehlivan
2-1174/2
p. 4 2-1174/2 p. 4 (PDF)
  Over het doel van de resolutie om te ijveren voor een feitelijke erkenning van de zogenaamde Turkse republiek Noord-Cyprus
2-208
p. 45-47 2-208 p. 45-47 (PDF)
  Bespreking
2-216
p. 32-33 2-216 p. 32-33 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een Label Gelijkheid en Diversiteit (Extra stimulans om ongelijkheden bij tewerkstelling van mensen van vreemde origine, gehandicapten, ouderen en vrouwen weg te werken, o.a. door het uitreiken van een label dat de goede praktijken van een onderneming onderstreept - Overleg met de gewesten) (3-2445)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
3-2445/1
p. 1-8 3-2445/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de regeling van het klein verlet teneinde de discriminaties op dit vlak tussen de erkende godsdiensten weg te werken (Bepalen van de rituelen die overeenstemmen met de "plechtige communie", "het lentefeest", "de priesterwijding" en "de kloosterintrede" - Aanpassing KB 28 augustus 1963) (3-2018)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-2018/1
p. 1-4 3-2018/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid - Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (5-1451)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Fatma Pehlivan en Dalila Douifi
5-1451/2
p. 1-2 5-1451/2 p. 1-2 (PDF)
Weigering van visa - Delegatieleden van de Palestijnse Raad (bij de Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee in het Europees Parlement - Houding t.o.v. de Hamas) (3-4950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6901-6902 3-68 p. 6901-6902 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - BeŽindiging van de tewerkstelling van een preventieadviseur - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Opheffing wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren - Zie ook doc. 2-1343) (2-1342)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1342/3
p. 1-6 2-1342/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-249
p. 27-29 2-249 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid (Elektronische mededeling van gegevens - Procedures) (2-1405)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1405/2
p. 1 2-1405/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers (Behandeling op voet van gelijkheid met hun voltijds werkende collega's voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden - EG-richtlijn) (2-976)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-976/3
p. 1-6 2-976/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Fatma Pehlivan
4-1553/2
p. 7 4-1553/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, ondertekend te Brussel op 10 december 2002 (3-1357)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1357/2
p. 1 3-1357/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 (3-1227)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1227/2
p. 1-2 3-1227/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 oktober 2005 (3-1752)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1752/2
p. 1-3 3-1752/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997 (3-990)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-990/2
p. 1-2 3-990/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriŽle ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (3-1326)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1326/2
p. 1-6 3-1326/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1746)      
  Algemene bespreking
3-176
p. 26-45 3-176 p. 26-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen (Oprichting van een permanente coŲrdinatiestructuur van de diverse acties van de diensten van de sociale inspectie en van de arbeidsinspectie bij het bestrijden van zwartwerk en sociale fraude) (2-1493)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1493/3
p. 1-8 2-1493/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (3-585)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-585/3
p. 1-47 3-585/3 p. 1-47 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (2-1404)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1404/2
p. 1-4 2-1404/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen (2-977)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-977/3
p. 1-5 2-977/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (PWA-stelsel : tussenkomst in de verplaatsingskosten ; controle op de financiŽle middelen van de PWA's door de RVA ; overlegcomitťs ; vrijstelling van het oprichten van een Comitť voor preventie en bescherming op het werk en van een Ondernemingsraad) (2-978)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-978/2
p. 1-3 2-978/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer (Uitbreiden van de bevoegdheden van de veiligheidsagenten werkzaam bij de veiligheidsdiensten van de maatschappijen voor openbaar vervoer) (5-1762)      
  Verslag van mevrouw Fatma Pehlivan
5-1762/3
p. 1-9 5-1762/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 36-38 5-74 p. 36-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van het Kieswetboek (Herstel van het parallellisme tussen de wet van 19 mei 1994 en de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers) (3-546)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-546/2
p. 1-4 3-546/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen (Poolse oud-strijders) (3-947)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-947/2
p. 1-4 3-947/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (Inwerkingtreding) (3-1539)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1539/2
p. 1-3 3-1539/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-148
p. 14-15 3-148 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" (Integratie van de nieuwe deelstand "in militaire bijstand" in diverse wettelijke bepalingen teneinde aan het betrokken personeel dezelfde rechten en plichten te waarborgen als in de deelstanden "in hulpverlening" of "in operationele inzet") (5-2880)      
  Verslag van mevrouw Fatma Pehlivan
5-2880/2
p. 1-3 5-2880/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 25-26 5-151 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - Wijziging artt. 81, 104 en 578 Gerechtelijk Wetboek - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Zie ook doc. 2-1342) (2-1343)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-1343/2
p. 1 2-1343/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-249
p. 29 2-249 p. 29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de werving en de selectie van werknemers (Discriminatie van de werkzoekende allochtonen - Verplichting voor de werkgever een anonieme selectieprocedure door te voeren) (3-1179)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1179/1
p. 1-9 3-1179/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Tobback en mevrouw Pehlivan
2-548/4
p. 1-2 2-548/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 79 van mevrouw Pehlivan
2-548/5
p. 58-59 2-548/5 p. 58-59 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 63 van mevrouw Pehlivan
2-12/8
p. 4 2-12/8 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 104 tot 106 van mevrouw Pehlivan
2-12/10
p. 15-16 2-12/10 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 36-38 2-168 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel ter beteugeling van het familiaal geweld en tot aanvulling van artikel 458 van het Strafwetboek (De vermoedelijke dader van familiaal geweld tijdelijk de gezinswoning ontzeggen en hem een contactverbod opleggen) (3-776)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan c.s.
3-776/1
p. 1-10 3-776/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie (Bevordering van de loopbaan van werknemers behorend tot doelgroepen [vrouwen, allochtonen, gehandicapten]) (2-1164)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
2-1164/1
p. 1-9 2-1164/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie (Bevordering van de loopbaan van werknemers behorend tot doelgroepen [vrouwen, allochtonen, gehandicapten]) (3-88)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-88/1
p. 1-9 3-88/1 p. 1-9 (PDF)
  Intrekking
3-97
p. 102 3-97 p. 102 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen (3-1316)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1316/1
p. 1-21 3-1316/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Inning van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren door het ziekenhuis - Een enkele factuur voor de patiŽnt - Verplichting om de noodzakelijke gezondheidszorg te verstrekken aan personen met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden - Informatie betreffende de financiŽle gevolgen bij ziekenhuisopname - Verbod op het vragen van een voorschot - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 en van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-2206)      
  Voorstel van de dames Leona DetiŤge, Dalila Douifi, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui et de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-2206/1
p. 1-17 5-2206/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen (Kennisgeving aan de OCMW's van de oproepingen in verzoening) (3-1268)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1268/1
p. 1-2 3-1268/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering (3-531)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-531/1
p. 1-4 3-531/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (5-1610)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1610/1
p. 1-5 5-1610/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt (Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Fonds ter bevordering van gelijke kansen in de schoot van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, met als doel een stimulerend beleid te voeren naar bedrijven) (3-1439)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1439/1
p. 1-15 3-1439/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (4-1661)      
  Voorstel van mevrouw Fatma Pehlivan
4-1661/1
p. 1-8 4-1661/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (5-1017)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Fatma Pehlivan c.s.
5-1017/2
p. 1-2 5-1017/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Fatma Pehlivan
5-1017/2
p. 2-3 5-1017/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (Verplichte inschrijving in de Huurwet, dat alle huurwaarborgen moeten gestort worden in ťťn gecentraliseerd fonds teneinde tegemoet te komen aan knelpunten waarmee financieel weinig draagkrachtige mensen geconfronteerd worden bij het vinden van een woning) (3-1308)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1308/1
p. 1-14 3-1308/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder (3-1226)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1226/1
p. 1-3 3-1226/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft (3-1153)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-1153/1
p. 1-2 3-1153/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de uitbreiding van het moederschapsverlof (Hospitalisatie van een pasgeborene) (3-707)      
  Voorstel van de dames Geerts en Pehlivan
3-707/1
p. 1-7 3-707/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek, wat de repatriŽring van de overledene betreft (Toelating door de ambtenaar van de burgerlijke stand) (3-508)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-508/1
p. 1-2 3-508/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
3-108
p. 89 3-108 p. 89 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten (Federaal ontwikkelingsbeleid : kinderrechten - Rapportageverplichting van de federale regering aan het Parlement) (3-988)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-988/3
p. 1-3 3-988/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (3-1473)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-1473/3
p. 1-14 3-1473/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
2-493/3
p. 1-8 2-493/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-109
p. 4-10 2-109 p. 4-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz
5-1330/2
p. 1 5-1330/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz
5-1264/3
p. 1-21 5-1264/3 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in BelgiŽ aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Liesbeth Homans en Mieke Vogels en de heren Jan Durnez, Gťrard Deprez, Bart Tommelein, Francis Delpťrťe en Ludo Sannen
5-1697/1
p. 1-6 5-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde ziekteverzekeringswet, met het oog op de organisatie van verkiezingen tot vaststelling van de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen in de organen van het RIZIV (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen) (Bij KB van 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet van 9 augustus 1963) (3-336)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-336/8
p. 1-2 3-336/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Tobback
2-880/1
p. 1-7 2-880/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Vandenberghe Lionel
3-86/1
p. 1-7 3-86/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2826)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz en Martine Taelman
5-2826/1
p. 1-4 5-2826/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Opheffing van de beperkingen die dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen) (5-1611)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1611/1
p. 1-5 5-1611/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken (Gelijke rechten en gelijke kansen voor alle vrouwen - Internationale vrouwendag) (2-1108)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
2-1108/1
p. 1-3 2-1108/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken (Gelijke rechten en gelijke kansen voor alle vrouwen - Internationale vrouwendag) (3-87)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan
3-87/1
p. 1-3 3-87/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comitťs tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones (Bevoegdheid van de politieraad tot onteigening) (3-131)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-131/2
p. 1-2 3-131/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie (en verlenging van de tijdelijke werkloosheid) (4-1575)      
  Voorstel van de heer Johan Vande Lanotte en de dames Myriam Vanlerberghe en Fatma Pehlivan
4-1575/1
p. 1-11 4-1575/1 p. 1-11 (PDF)
de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring (5-10599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10599
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999