S. 3-990 Dossierfiche K. 51-1650

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
buitenlandse staatsburger
Europese Conventie
overbrenging van gedetineerden
voltrekking van de straf
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-990/1 3-990/1 (PDF) Wetsontwerp 19/1/2005
3-990/2 3-990/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2005
K. 51-1650/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/3/2005
K. 51-1650/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2005   Indiening Doc. 3-990/1 3-990/1 (PDF)
19/1/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2005   Inschrijving op agenda
3/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
3/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
3/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o2) Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/1/2005   Verzending naar commissie
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
22/2/2005   Bespreking
22/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/2/2005   Aanneming zonder amendering
22/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-990/2 3-990/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/3/2005   Overzending Doc. K. 51-1650/1
9/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 315
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 43-44
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 123, p. 61-62
Doc. K. 51-1650/2
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2005   Bekendmaking (27149-27154)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/3/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/2/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2005 14/6/2005, blz 27149-27154