S. 2-1343 Dossierfiche K. 50-2033

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
Regering G. Verhofstadt I  

ontslag
arbeidsrechtspraak
preventieadviseur
psychologische intimidatie
rechtsvordering
ongewenste intimiteiten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2033/1 Wetsontwerp 24/9/2002
K. 50-2033/2 Verslag namens de commissie 31/10/2002
K. 50-2033/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1343/1 2-1343/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/11/2002
2-1343/2 2-1343/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
2-1343/3 2-1343/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2002   Indiening Doc. K. 50-2033/1
28/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2032/2
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 28-34 + p. 36
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-1/o2)
Integraal verslag nr. 281, p. 67-68
Doc. K. 50-2033/3
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending Doc. 2-1343/1 2-1343/1 (PDF)
8/11/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/11/2002   Inschrijving op agenda
5/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o9) Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
Doc. 2-1343/3 2-1343/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/11/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1343/2 2-1343/2 (PDF)
5/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
20/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/1/2003   Bekendmaking (1726-1727)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2002 20/1/2003, blz 1726-1727