S. 2-696 Dossierfiche                  

Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

seksueel misdrijf
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
slachtofferhulp
mensenhandel
seksueel geweld
gerechtelijk onderzoek
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
strafprocedure
geweld
pornografie
ontwikkelingshulp
lichamelijk geweld
toepassing van de wet
prostitutie
vrouw
rechten van de vrouw
huwelijk
regeringsbeleid
positie van de vrouw
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-696/1 2-696/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/4/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2001   Indiening
20/3/2001   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
20/3/2001   Verzending naar commissie
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Jean-Pierre Malmendier
20/3/2001   Voorstelling van het ontwerp-plan
door de dames Glineur en Morreale, vertegenwoordigsters van mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, belast met het gelijke kansenbeleid
20/3/2001   Gedachtewisseling
27/3/2001   Inschrijving op agenda
27/3/2001   Voorstelling van het ontwerp-plan
door de heer D'Haenens, vertegenwoordiger van de minister van Justitie
27/3/2001   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
18/4/2001   Inschrijving op agenda
18/4/2001   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
24/4/2001   Inschrijving op agenda
24/4/2001   Lezing van het verslag
26/4/2001   Inschrijving op agenda
26/4/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
26/4/2001   Einde van de behandeling
26/4/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 20/3/2001, 27/3/2001, 18/4/2001, 26/4/2001